Otvorena izložba Dragana R. Todorovića i Irene Lazić: Susret u Vranju FOTO/VIDEO

Izložba Susret u Vranju je postavka dvoje umetnika različitih po senzibilitetu, ali umetnika koji se u svom tom prijateljstvu i načinu na koji sarađuju veoma dugo drže zajedno, otkrila je Gordana Dimitrijević, direktorka Narodnog univerziteta (NU), na otvaranju izložbe radova umetnika Dragana R.Todorovića i Irene Lazić pod nazivom "Susret u Vranju".

Na otvaranju izložbe, u petak u Galeriji NU u Vranju, rečeno je da slike Dragana R. Todorovića svojim "smelim kolorističkim sudarima, energetskim nabojem i svetlosnim potencijalom nedvosmisleno ukazuju na višedimenzionalnost i metafizičku prirodu svetova koji su u središtu pažnje umetnika".

Tako je to okarakterisala istoričarka umetnosti Maja Stanković, recenzentkinja kataloga.

"Savršen sklad fizičkog postojanja u saglasju sa duhovnim zabeležen je u precizno postavljenim matematičkim jednačinama koje opet, prevedene u grafikone, prate put, u ovom slučaju Solitanskih talasa čije kretanje inspiriše umetnika, pa profesija doktora fizike čvrstih stanja utiče da i sam stvara u istim prostorima, ali po meri sopstvene estetike i sopstvenog istančanog osećaja na relaciji boja - linija - svetlost - znak.

Upravo iz tih odnosa, znalački postavljenih ili suprotstavljenih na slici, tako da stvaraju dubinu, prostranost, volumene, uravnoteženu i smislenu kompoziciju, ali ne po značenju i poruci, jer je u pitanju apstraktna senzacija, već po uređenoj u unutrašnjoj normi za čistu likovnost, nastaje umetnost Dragana R. Todorovića", rečeno je o umetnikovom radu.

Obraćajući se Vranjancima na otvaranju izložbe Todorović je kazao da je njegova umetnost "potpuno autohtona".

"Ali, ne zato što sam, kao što sam više puta rekao, želeo da budem originalan po svaku cenu, već ta originalnost proizilazi iz samog načina dobijanja, odnosno stvaranja rada.

Taj proces se ne oslanja ni na šta poznato, jer je to nano skala, odnosno nano svet", rekao je Todorović.

Irena Lazić, pak, naša zemljakinja poreklom iz Trgovišta, "spontano prostire oblike po površini, dok kompoziciju smelo i jednako razlaže preko cele slikane ravni".

"Uz naglašenu osetljivost za oblik i formu, kojima provejava nesputana strast, ona uspeva da nanese skup pojednostavljenih poteza i linija.

Takvom kontekstu slike su prilagođene kolorističke vrednosti koje se dinamično i skladno utapaju u skup datih sadržaja", rečeno je na otvaranju.

"Vizuelni dojam slika upućuje na tragove u kojima se naziru izduženi, uprošćeno profilisani oblici nalik čoveku.

Sa malo više pažnje u njenim radovima mogu se iščitavati naznake poput glava i ostalih ekstremiteta koji zalaze u domen asocijativnog, gotovo apstraktnog promišljanja sveta", čulo se o radu Lazićeve na otvaranju.

Izložba dvoje umetnika biće otvorena do 28. oktobra.

O AUTORIMA

Dragan R. Todorović rođen 1956. godine u Ogoštu. Doktorirao je na Deparmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, teorijska fizika - fizika čvstog stanja. Procesi koji se tu dešavaju su sada deo likovnog istraživanja umetnika. Do sada su mu radovi prikazani na više od osamdeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu i dvanaest samostalnih izložbi. Dobitnik je pet slikarskih nagrada.

Irena Lazić rođena je 1974. godine u Trgovištu. Završila je Medicinski fakultet u Kragujevcu i specijalizaciju iz oblasti Socijalne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Slikarstvom se bavi od 1998. godine. Imala je 16 samostalnih i 36 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Najnovije vesti