Otvoren konkurs za vatrogasce: Traži se devet kandidata za Vranje i okrug

MUP Srbije rapisao je konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 20. martom ove godine, saopšteno je u četvrtak iz Policijske uprave u Vranju.

Za ovu obuku mogu se prijaviti po dva kandidata za potrebe vatrogasnih službi Vranja i Bosilegrada, tri za Preševo i po jedan za Bujanovac i Trgovište.

Pravo učešća na konkursu ima osoba koja ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs; da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa; da ima završenu srednju školu; da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova; da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom "C" kategorije i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

- Napominjemo da pravo učešća ima i osoba koja poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom "B" kategorije, a nije položila vozački ispit "C" kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od jedne i po godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica - navode iz PU Vranje.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je sve zainteresovane da se prijave na konkurs.

Najnovije vesti