Otvaraju se 53 radna mesta u Policijskoj upravi Vranje

U Policijsku upravu (PU) u Vranju biće primljena 53 policijska službenika u sklopu konkursa koji je raspisao MUP Srbije za upis 1.060 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

Kada je reč o PU Vranje, po 5 polaznika biće primljeno za radno mesto policajac za policijske ispostave Vranje i Trgovište, 1 polaznik za radno mesto saobraćajni policajac za potrebe SPI Vranje i 47 polaznika za radno mesto granični policajac, za potrebe stanica granične policije Strezimirovci, Ribarci, Preševo, Rujan i Prohor Pčinjski.

- Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta (KPU).

Ne može imati manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno ne više više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Pravo učešća imaju osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Takođe, kandidat mora da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom "B" kategorije - navodi se u uslovima konkursa.

Od 1.060 policajaca koliko se traži na nivou Srbije, 510 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 250 na radnom mestu saobraćajni policajac i 300 na radnom mestu granični policajac.

Zainteresovani se na konkurs mogu prijaviti do 5. juna 2020. godine i imaju mogućnost da se prilikom prijave izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Najnovije vesti