Ostvarite uvid u birački spisak u Vranju

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, a povodom predstojećih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Srbije i izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština, koji će se održati dana 21. juna, Gradska uprava obavestila je građane sa područja grada Vranja i područja gradske opštine Vranjska Banja, kao i sva interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, da mogu ostvariti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku.

-Uvid se vrši unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina i imena i prezimena građanina i drugih podataka koji omogućavaju automatsku pretragu podataka o biraču u jedinstvenom biračkom spisku.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (upit.birackispisak.gov.rs), i internet stranici republičke izborne komisije (www.rik.parlament.gov.rs) unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Svaki birač ima pravo da najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska podnese zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike Narodne Skupštine Republike Srbije, glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja).

Svaki birač ima pravo da najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska, podnese zahev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta i upisu tog podatka u birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz biračkog spiska po mestu njegovog prebivališta, odnosno upisuje se u izvod iz biračkog spiska prema mestu boravišta.

Pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima podnosilac proglašene izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani uz prilaganje ovlašćenja i dokaza za vršenje promene.

Interno raseljeno lice ima pravo na upis u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice i mogućnost podnošenja zahteva za promenu u jedinstvenom biračkom spisku.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja stiču punoletstvo odnosno biračko pravo najkasnije na dan izbora 21.juna 2020. godine, da mogu izvršiti uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za grad Vranje i gradsku opštinu Vranjska Banja u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku i dopunu neke činjenice, uz prilaganje potrebnih dokaza, u kancelariji broj 8. u zgradi Gradske uprave grada Vranja – Uslužni centar, ul.Kralja Milana br.1.

Do zaključenja biračkog spiska, rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora, ministarstvo nadležno za poslove uprave. Po zaključenju biračkog spiska zahtev se podnosi neposredno ministarstvu ili preko Gradske uprave - navodi se u obaveštenju.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave, rešenjem zaključuje birački spisak 15 dana pre dana izbora, odnosno 5. juna u 24 časa.

Uz zahtev se prilažu i potrebni dokazi.

Uvid u birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana u kancelariji br. 8 Gradske uprave, u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.

Pravilan upis birača je osnovni preduslov za ostvarivanje biračkog prava građana.

Najnovije vesti