Osoblje ZC se polako uvodi u sistem rada novog Hirurškog bloka

Oprema za novi Hirurški blok u Vranju počela je da pristiže 8. novembra, a ovaj blok biće strukturiran tako "da pacijentima obezbedi hospitalne i ambulantske usluge, kao i Urgentni centar koji će raditi 24 časa dnevno, rečeno je na sastanku proširenog kolegijuma Zdravstvenog centra (ZC) Vranje.

Na sastanku, kome su prisustvovali načelnici, glavne sestre i tehničari svih medicinskih službi i odeljenja, direktorka ZC Ljiljana Antić dala je predlog za upućivanje medicinskog kadra na dodatnu edukaciju u zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

- Želimo da stvorimo besprekornu relaciju između pacijenata, doktora i efikasnog tretmana.

Cilj nam je da radom na svim poljima postanemo sinonim za poverenje pacijenata i hirurški centar koji s pravom zauzima mesto broj jedan u regionu.

Pristup prilikom dijagnoze i lečenja bolesti biće multidisciplinaran i ulaskom u novi Hirurški blok timski rad svih lekara specijalista iz svih oblasti na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite biće znatno olakšan i dobiće na značaju - istakla je Antić.

Rečeno je da rukovodstvo ZC sve vreme sprovodi aktivnosti vezane za zaposlenje na neodređeno vreme za 32 lekara i 31 medicinskog tehničara, sestara, a sve za potrebe novog Hirurškog bloka koji bi uskoro trebalo da profunkcioniše.

Menadžment je obelodanio da je nadležnim institucijama upućen "zahtev za obnavljanje kadra na određeno vreme za 11 lekara, kako bi se omogućilo odobravanje i slanje lekara na specijalizacije iz hirurških grana medicine".

Kao prioritet visokog stepena, usklađeno je radno vreme zaposlenih sa aktom o proceni rizika u skladu sa utvrđenim povećanim rizikom.

- To znači da će zaposleni koji rade tamo gde postoji rizik, u zoni jonizujućeg zračenja i u Službi hitne medicinske pomoći, raditi skraćeno, a za sve ostale važi četrdesetočasovno, puno radno vreme.

Na taj način, zaposleni sa punim radnim vremenom biće u mogućnosti da ostvare pravo na prekovremeni rad - dežurstvo u skladu sa Zakonom o radu, kao krovnim zakonskim aktom koji reguliše prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih.

Konstituisan je Odbor za bezbednost, koji je dao saglasnot na validnost akta o proceni rizika, tako da se on može primenjivati - rečeno je na kolegijumu.

NEGATIVNO MIŠLJENJE DRŽAVNOG REVIZORA

Rukovodstvo je prisutne članove kolegijuma upoznalo sa izveštajem Državne revizorske institucije u vezi sa finansijskim računima za 2017. godinu i informacijom da je ZC Vranje "dobio negativno mišljenje za finansijske izveštaje".

- Utvrđeno da su nepravilno isplaćene plate, jer je ZC uvodio prekovremeni rad zaposlenima sa skraćenim radnim vremenom i utvrdio pravo na skraćeno radno vreme suprotno propisima.

Državni revizori su naložili mere za otklanjanje nepravilnosti u delu trošenja budžetskih sredstava za isplatu plata i prekovremenog rada zaposlenima sa skraćenim radnim vremenom - objašnjeno je na kolegijumu.

U slučaju eventualnih primedbi, akt je podložan reviziji, to jest, procenu rizika može naknadno utvrditi nadležna institucija.

Obrazložena je odluka u vezi sa isplatom dnevnica i upućivanjem dopisa relevantnim institucijama u vezi sa donošenjem zaključka o zaštiti budžetskih računa Zdravstvenog centra Vranje kao i odluka kojom se nalaže umanjenje transporta ka referentnim ustanovama zbog nedovoljnog broja sanitetskih vozila i pratilaca - medicinskog osoblja.

PREVENTIVNI PREGLEDI

I na ovom kao i na ranijim kolegijumima istaknut je značaj preventivnih pregleda i u tom delu je potvrđeno angažovanje 17 lekara putem projekta Grada Vranja za pružanje preventivne zdravstvene zaštite u ruralnim sredinama na teritoriji Grada Vranja i migrantskoj populaciji, što je u planu rada Zdravstvenog centra za 2018. godinu u delu planiranih preventivnih pregleda.

Najnovije vesti