Oprez: Visoke temperature rizik za izbijanja požara

U letnjem periodu, usled visokih temperatura, povećava se opasnost od izbijanja požara, pa s ciljem obezbeđenja određenog nivoa požarne sigurnosti nadležne službe Gradske uprave upozoravaju građane da ne pale strništa u Vranju i okolini.

Oni poručuju da lako zapaljive tečnosti, goriva i druge materije moraju biti pravilno uskladištene.

"Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara.

Zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim vidno obeleženim mestima.

Osoba koja je izazvala požar dužna je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom", podsećaju iz Gradske uprave u Vranju.

Kaznena politika je stroga.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko, a pravno lice od 300.000 do milion dinara.

"Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi u periodu od tri godine", navode iz GU Vranje.

Najnovije vesti