Od petka konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma

U ćetvrtak je u Vranju održana konstitutivna sednica Komisije za izbor članova tela za primenu mera iz Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) koju čine Nenad Antić, zamenik gradonačelnika, Stole Filipović, predstavnik SUBNOR-a, Jelena Stojković, novinar Večernjih novosti, te sekretar Gradskog veća Jelena Pejković.

Za predsednika Komisije izabran je Nenad Antić.

Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Komisije i Odluka o uslovima, kriterijumima i postupku sprovođenja javnog konkursa za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF).

Takođe, dogovoreno je i da javni konkurs bude raspisan u petak 18. oktobra i biće otvoren 21 dan.

Rok za prijave počinje da teče od prvog narednog dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet prezentaciji grada Vranja.

Svi zainteresovani građani koji žele da konkurišu mogu preuzeti formular prijave sa sajta Grada ili u pisarnici Gradske uprave na šalteru broj 1.

Predlog Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) usvojen je na sednici Skupštine grada Vranja 26. septembra.

Zamenik gradonačelnika Nenad Antić, koji je predvodio Radnu grupu za izradu LAP-a, rekao je da je revizija LAP-a urađena u sklopu "Programa za odgovornu vlast", koji grad realizuje sa USAID-om.

LAP za Grad Vranje predstavlja preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi Grada i drugih organa javne vlasti.

Svrha ovog dokumenta, odnosno njegovog usvajanja, efikasne primene, konzistentnog praćenja i merenja efekata jeste da se Grad Vranje učini otpornijim na koruptivne rizike koji postoje u okviru u kome ostvaruje svoje nadležnosti

Najnovije vesti