Obuka za upravnike zgrada, kotizacija po polazniku 30.000

Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga organizovaće obuku za profesionalne upravnike zgrada u Leskovcu.

Obuka će biti realizovana od 27. do 30. marta, a potom i 2. i 3. aprila u prostorijama Regionalne privredne komore Leskovac, u Ulici Stojana Ljubića br.12 u tom gradu.

Prijava polaznika je elektronskim putem na link Privredne komore Srbije.

- Uslovi za sticanje zvanja profesionalnog upravnika su: najmanje stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen ispit za profesionalnog upravnika, dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine, upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Kotizacija po polazniku je 30.000 dinara,5.000 više nego u prethodnom ciklusu obuke.

Telefon za dodatne informacija 016/250-011.

Upravnik, prema slovu nacrta Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, ima sledeće nadležnosti: zastupa i predstavlja stambenu zajednicu, podnosi prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica, vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova u zgradi, i njihovo označavanje, uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih i samostalnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izneti u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu.

Za fizička lica potrebno je ime, prezime i JMBG; za pravna osnovno ime, sedište i matični broj.

Najnovije vesti