Obuka žena za izradu biznis planova

U okviru projekta "Promocija Evropske povelje i ekonomsko osnaživanje žena u Vranju" u toku je realizacija tri dvodnevne obuke za izradu biznis planova u koje su uključene žene iz različitih kategorija ranjivih grupa.

Obuku će proći ukupno 30 žena u periodu od 12. do 19. novembra.

Projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade RS, u okviru projekta "Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji finansira Evropska unija, a realizuje grad Vranje.

Najnovije vesti