O rodno osetljivom jeziku u Vranju u organizaciji OEBS-a

Misija OEBS u Srbiji, u saradnji sa Umetničkom produkcijskom grupom ShockART, organizovaće promociju filma Jezik i stvarnost, kao i diskusiju o rodno osetljivom jeziku koja će uslediti nakon toga.

Skup će biti održan u utorak 22. avgusta 2023. godine, od 12 do 15 časova u velikoj sali Skupštine grada.

"Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao i nova Nacionalna strategija o rodnoj ravnopravnosti za period od 2021. do 2030. godine, po prvi put predviđaju upotrebu rodno senzitivnog i nediskriminatornog jezika u medijima i javnoj komunikaciji, koji će postati obavezan od 2024. godine", navodi se u najavi skupa.

U razgovoru o važnosti promovisanja rodno osetljivog jezika kao jednog aspekta borbe protiv diskriminacije i protiv nevidljivosti žena i ženskog rada u našem društvu, pored predstavnika i predstavnica javnih uprava i medija učestvovaće mr Maja Sedlarević, lingvistkinja i političarka, bivša predsednica Skupštine Vojvodine.

Razgovor će moderirati Maja Mićić, predstavnica odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji.

Najnovije vesti