Naučni skup u organizaciji Pedagoškog fakulteta: Otvaranje prostora za nova znanja

U petak je Pedagoški fakultet u Vranju organizovao on-lajn međunarodni naučni skup sa temom "Strateški pravci razvoja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja: izazovi i dileme".

Dekan fakulteta prof. dr Zoran Momčilović kazao je na početku da tema "skreće pažnju svojom aktuelnošću i specifičnošću, s jedne strane, i ukazuje na potrebu da se proces razvoja i unapređivanje kvaliteta visokog obrazovanja posmatra interdisciplinarno, iz ugla različitih naučnih disciplina i oblasti".

- U sadašnjem trenutku intenzivnog naučno-tehnološkog razvoja i ubrzanih društvenih promena u fokusu interesovanja je aktuelni školski kontekst i pitanje poboljšanja kvaliteta nastavne prakse, čime se postavljaju mnogi teorijski i empirijski problemi, dileme, izazovi i perspektive njihovog rešavanja u novim društvenim i institucionalnim okolnostima.

Time se otvara prostor za sticanje znanja i razvoj novih profesionalnih kompetencija učitelja, nastavnika i vaspitača koji bi bili u stanju da odgovore zahtevima današnjice i društva koje se nesprestano menja, što predstavlja novi diskurs ne samo u univerzitetskom kontekstu, već na svim institucionalnim nivoima obrazovanja.

Mnoštvo ideja, pristupa i tumačenja kompleksnog pitanja razvoja visokog obrazovanja koje smo čuli na današnjem skupu otkivaju našu zainteresovanost i daju doprinos boljem sagledavanju realnih potreba i mogućnosti unapređivanja kvaliteta visokog obrazovanja - rekao je Momčilović.

U radu ovog skupa učestvovali su profesori sa pedagoških fakulteta više zemalja - Engleske, Ujedinjenih arapskih emirata, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Francuske, Kanade, Severne Makedonije, Rumunije i Srbije.

Skup je bio jedinstvena prilika da se po prvi put, u sklopu jedne međunarodne onlajn debate, osvetle smernice razvoja i unapređenja visokog obrazovanja kao pedagoški i humanistički fenomen različitih naučnih disciplina, pokazujući da je taj fenomen moguće istraživati jedino kroz prizmu interdisciplinarnosti.

Naglašeno je da će ovaj skup profesora koristiti i studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa "kao prikladna literatura, ali i inspiracija za neka buduća istraživanja i akcione modele" koje će razvijati i unapređivati visokog obrazovanje.

Organizator je bio Pedagoški fakultet u Vranju, u saradnji sa Fakultetom pedagoških nauka u Jagodini.

Prema najavama, ovo je samo prvi deo ovog skupa, dok će drugi biti organizovan sledeće godine u Jagodini.

Najnovije vesti