Narodni univerzitet obeležava godišnjicu i krsnu slavu ustanove

Kolektiv Javne ustanove Narodni univerzitet u Vranju u utorak prigodno obeleževa godišnjicu i slavu ustanove - Svete apostole Filimona, Apfija i Arhipa.

Osnovan je na današnji dan pre 68 godina.

Podsećanja radi, kulturno prosvetnu misiju Narodni univerzitet u Vranju započeo je 5. decembra 1955. godine pod nazivom - Radnički univerzitet.

Osnivačkom skupštinom u sali Bioskopa Sloboda, kojoj je prisustvovalo oko 250 najistaknutijih građana Vranja - učitelja, profesora, lekara, pravnika, političkih radnika, zanatlija i ljudi sa sela - započet je jedan od najvažnijih zadataka, a to je osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje radnika i službenika.

Najčešći oblik narodnog prosvećivanja bilo je držanje javih predavanja o aktuelnim temama za datu sredinu.

Tokom godina, uporedo sa obrazovanjem, razvijala se i kulturna delatnost ustanove.

Organizovane su različite smotre, takmičenja, susreti stvaralaca i izvođača, pre svega u narodnom i folklornom stvaralaštvu, ali i u likovnim i muzičkim umetnostima.

Susreti sela Od maja do maja imali su za cilj da se u selima omogući brži razvoj poljoprivrede, da se stvore bolji uslovi života, da se obogati kulturni život, unapredi prosveta i zdravstvo, da se zaštiti i unapredi životna sredina.

Smotra recitatora osnovnih i srednjih škola Pesniče naroda mog jedna je od aktivnosti sa najdužom tradicijom od blizu pola veka.

Takođe, u višegodišnje tradicionalne manifestacije koje organizuje Narodni univerzitet i danas, spadaju i predtakmičenje frulaša Zlatna frula juga Srbije, Međuokružna smotra dečjih folklornih ansambala i izvornih grupa, Etno- sajam, Saloni knjiga i drugo.

Jedna od najznačajnijih kulturnih aktivnosti je svakako Likovna kolonija, koja postoji od 1974. godine, najore pod nazivom Prohor Pčinjski, a od 2002. pod nazivom Vranje.

Među novijim manifestacijama posebno se izdvajaju Književna kolonija, a u skorije vreme je otpočela sa radom i Dečija likovna kolonija.

Bogat kulturni sadržaj i aktivnosti JU Narodni univerzitet dodatno oplemenjuje rad Likovne radionice, ali i izlagačka i izdavačka delatnost.

Iz ustanove poručuju da imaju razlog da budu ponosni na dugogodišnju bogatu tradiciju, te d aje pred njima mnogo inovativnih planova za vreme koje dolazi i u kome će se videti neophodnost postojanja Narodnog univerziteta u Vranju.

U utorak, na godišnjicu osnivanja i krsnu slavu ustanove, počeće deveta Književna kolonija u Vranju gostovanjem akademika i pisca Gorana Petrovića, u organizaciji Narodnog univerziteta.

Krsna slava

Arhip je jedan od Sedamdeset. Apostol Pavle pominje ga u poslanici Kološanima i Filimonu, nazivajući ga svojim drugarom u vojevanju. U gradu Kolosaju središte hrišćanstva beše u kući Filimonovoj. Tu se sabirahu hrišćani na molitvu. To nazivaše apostol Pavle, pišući Filimonu, tvoja domašnja crkva. U to vreme apostoli rukopolagahu svoje učenike za episkope, i to neke od njih na stalno mesto, a neke kao misionare putujuće po raznim mestima. I Filimon je bio jedan od ovih poslednjih. Apfija, Filimonova žena, pošćaše se i služaše domašnjoj crkvi. U vreme nekog praznika neznaboškoj boginji Artemidi, svi verni u Kolosaju behu po običaju sabrani u dom Filimonov na molitvu. Neznabošci, saznav za ovaj skup, jurnu i pohvataju sve hrišćane, Filimona, Arhipa i Apfiju, kao vođe, najpre stave na šibu, a posle ih zakopaju do pojasa u zemlju i počnu ih kamenjem tući. I tako ubiju Filimona i Apfiju, a Arhipa izvade iz rupe jedva živa, i ostave ga na zabavu deci. Deca, pak, izbodu ga svega noževima. I tako i ovaj Pavlov drugar u vojevanju dobro skonča tok svoga zemaljskog puta.

Najnovije vesti