Narodni muzej realizuje projekat konzervacije artefakata manastira Sv. Prohor Pčinjski

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije odobrilo je finansiranje projekta Narodnog muzeja Vranje pod nazivom „Riznica Sveti Prohor Pčinjski“, na Konkursu za muzejsko nasleđe 2020. godine.

Za projekat konzervacije i rekonstrukcije artefakata otkrivenih u manastirskoj porti tokom arheoloških istraživanja od 1982. do 2009. godine, izdvojeno je 700.000 dinara.

Deo otkrivenih artefakata bio je izložen u stalnoj postavci Riznice manastira od 1998. godine, a delom u stalnoj postavci Narodnog muzeja Vranje.

Projekat „Riznica Sv. Prohor Pčinjski“ – prva faza, realizuje se na osnovu dugogodišnje saradnje Eparhije Vranjske i Narodnog muzeja Vranje, u sklopu obeležavanja dva velika jubileja 950 godina od izgradnje manastirske crkve Sv. Prohora Pčinjskog u vreme vizantijskog cara Romana 4 Diogena i 700 godina od obnove crkve od strane kralja Milutina.

Cilj je da se artefakta iz stalne izložbene postavke konzerviraju, rekonstruišu i zaštite, kao preduslov za novu stalnu izložbenu postavku po najsavremenijim muzeološkim principima.

Realizacija projekta se odvija u saradnji Narodnog muzeja Vranje i Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu gde su artefakta i transportovana na konzervatorski tretman, uz prethodno snimanje stanja i izradu Elaborata.

Realizacija prve faze projekta biće završena do kraja 2020. godine.

Najnovije vesti