Najavljeno sistematsko suzbijanje glodara na području Vranja

Sistematsku deratizaciju, odnosno suzbijanje štetnih glodara na području Vanja sprovešće od 30. avgusta do 10. septembra ekipe Zavoda za javno zdravlje u Vranju i preduzeće Visan doo Zemun.

"Sistematskom deratizacijiom biće obuhvaćena individualna i kolektivna domaćinstva u gradu, seoska domaćinstva, zelene javne površine i rečne obale i kanali", poručuju iz Gradske uprave.

Akcija sprovođenja sistematske deratizacije biće besplatna.

"U cilju uspešnosti pomenute akcije, neophodno je da i sva pravna lica sprovedu deratizaciju u navedenom periodu.

Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama.

Sve neophodne informacije mogu se dobiti na telefone 064/8187024 (ing. san Milica Cvetković) i 060/5599350 (dip. Ing Aleksandra Vidić).

Predviđeno radno vreme ekipa tokom navedenog perioda biće od 8.30 do 17.30 časova.

Najnovije vesti