Ministarstvo pozitivno ocenilo Prostorni plan Vranja

Komisija za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dala je pozitivno mišljenje na Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana grada Vranja.

Ovaj strateški dokument izrađen je na osnovu Odluke Skupštine grada od 4. marta 2016. godine i Odluke o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Obrađivač je JP Zavod za urbanizam iz Vranja, a izmenama i dopunama Prostornog plana stvaraju se uslovi za dalji razvoj grada.

Sednici Komisije u Beogradu prisustvovali su predstavnici Zavoda za urbanizam i Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti Gradske uprave Vranje.

Najnovije vesti