Milena Ćuković konačno direktorka OŠ Jovan Jovanović Zmaj

Milena Marinković Ćuković, Bujanovčanka koja živi u Vranju, nova je direktorka OŠ Jovan Jovanović Zmaj.

Nezvanično i navodno, ona je na čelo "Zmaja" došla jer su za nju, kao kandidatkinju za koju se smatra da ima reference za obavljanje ovog posla, lobirali funkcioneri Socijalističke partije Srbije, koji, kao deo vladajućih struktura, imaju međukoaliconi sporazum sa predvodnikom vlasti SNS-om u vezi sa imenovanjima i postavljenjima.

Početkom 2015. godine Ćukovićeva se pominjala kao ozbiljna kandidatkinja za mesto direktora "Zmaja", a kasnije i OŠ Vuk Karadžić, ali akvizicija socijalista tada nije došla na planiranu poziciju.

Najnovije rešenje Ministarstva prosvete, kojim se potvrđuje Ćukovićkino imenovanje, navodno je stiglo u OŠ Zmaj, a nova direktorka dužnost bi zvanično trebalo da preuzme narednih dana.

Ona je inače član IO GrO SPS Vranje, a na poziciji direktora zameniće Sašu Ilića, koji je ranije na to mesto došao kao kadar DS-a.

Milena Marinković Ćuković dugogodišnja je učiteljica OŠ Branko Radičević u Bujanovcu i koordinatorka Mreže inkluzivnog obrazovanja pri ministarstvu.

Nezvanično, kolektiv "Zmaja" prethodno je, na sastanku nastavničkog veća, podržao kandidaturu dosadašnjeg direktora Ilića, a protivkandidat je, uz Ćukovićevu, bio i Svetislav Stevanović.

Ministar, koga prethodno mišljenje nastavničkog veća ne obavezuje je, ipak, upravljajući se prema obrazloženoj listi školskog odbora odlučio drugačije.

POSTUPAK IZBORA DIREKTORA

Na osnovu Izveštaja Komisije za izbor direktora, a po pribavljanju potrebnih mišljenja, Školski odbor sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i predlog za izbor direktora, koje zajedno sa izveštajem Komisije, dostavlja ministru prosvete u roku od 8 dana od dana dostavljanja izveštaja Komisije.

Školski odbor sve odluke donosi glasanjem, većinom od ukupnog broja članova. Član Školskog odbora koji je glasao protiv odluke koju je Školski odbor doneo ima pravo da se njegovo mišljenje unese u zapisnik.

Ministar u roku od 30 dana od dana prijema dokumentacije iz stava 1. ovog člana obavlja izbor direktora i donosi rešenje o njegovom imenovanju, o čemu škola obaveštava lica koja su se prijavila na konkurs.

Najnovije vesti