Mali broj slučajeva trgovine ljudima i krijumčarenja, ima sporadične radne i seksualne eksploatacije

Više javno tužilaštvo u Vranju imalo je u poslednih pet godina 4 predmeta trgovine ljudima i 3 predmeta krijumčarenja ljudi na području Pčinjskog okruga, saopšteno je povodom posete delegacije Grupe eksperata GRETA Saveta Evrope za suzbijanje trgovine ljudima Vranju.

Dva predmeta trgovine ljudima su iz 2018. godine, a po jedan i 2019. i 2020.

U poslednje dve kalendarske godine nisu zabeleženi novi slučajevi.

Kada je reč o krijumčarenju, 2 slučaja zabeležena su u 2021, a jedan u ovoj godini.

"Reč je o krijumčarenju većeg broja osoba iz azijskih i afričkih zemalja.

U pitanju su neidentifikovana lica, bez legitimacija, nisu evidentirani u prihvatnim centrima, ilegalno su prešli granicu, a cilj im je bio Beograd, Subotica i u nastavku granica sa Mađarskom.

Kada je reč o Odseku inspekcije rada za Pčinjski upravni okrug sa sedištem u Vranju, inspektori su pružajući podatke za period od 2017. do 2022. godine konstatovali da su obavili nadzore na Koridoru 10 u vidu "kontrola rada stranih državljana (uglavnom iz Albanije, Bugarske, Turske, Rumunije...

"Protiv poslodavaca pokrenuti su prekršajni postupci od strane inspekcije rada, jer nisu imali regulisan radno pravni status i o tome je obaveštavan MUP, Odsek pogranične policije za strance, suzbijanje ilegalnih migracija i trgovinu ljudima.

Kod poslodavca Tasyapi Insaat Taahhut Sanayi ve Ticare Ogranak Srbija zatečena su lica bez radne dozvole i bez regulisanog radno pravnog statusa - ugovora o radu i od strane pripadnika MUP-a, Uprave za strance, lica su proterivana iz zemlje ili su dobijali dozvole za rad preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obavljali smo kontinuirane noćne akcije u saradnji pripadnicima MUP-a i drugim inspekcijskim službama (vikendom u periodu od 21 do 4 ujutro).

Zatečena lica zabavljačica-igračica, animir dame (domaća i strana lica) koja imaju smeštaj u ugostiteljskom objektu gde i borave.

Lica koja nemaju boravak od strane pripadnika MUP-a proterivana i obavljan je pretres objekata po nalogu VJT Vranje.

Teško je dokazivanje da se radi o radnoj eksplataciji", navode iz Inspekcije rada.

Za navedeni period od službenika MUP-a kvalifikovan je jedan slučaj seksualne aksplatacije u ugostiteljskom objektu početkom 2022. godine.

"Postupajući po zahtevu VJT Vranje i inspekcijski organ uz asistenciju službenih lica MUP-a obavio je terenski nadzor u martu 2020. godine na lokaciji u Preševu gde je utvrđeno da se radi o neregistrovanom subjektu koji je obavljao ugostiteljsku delatnost.

Od inspektora rada doneta je zabrana rada ugostiteljske delatnosti i podnet prekršajni zahtev – čl. 33 ZOIN.

Radi se o angažovanju dve devojke i od strane Policijske uprave podnet je zahtev po čl anu 388 KZ u odnosu na oštećene zbog krivičnog dela trgovine ljudima.

Postupak je okončan obustavom.

Žrtve su menjale iskaz dat u postupku identifikacije i negirale su da su žrtve radne i seksualne eksploatacije", naveli su iz Inspekcije rada Pčinjskog okruga

Najnovije vesti