LPA: U utorak ističe rok za uplatu četvrte rate poreza

Rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za fizička, pravna lica i preduzetnike isteći će u utorak 15. novembra, saopšteno je iz Lokalne poreske administracije u Vranju.

"Rok je propisan zakonom o porezima na imovinu, tako da važi za sve poreske obveznike poreza na imovinu na teritoriji Republike Srbije

Porez na imovinu se izmiruje kvartalno, u 4 rate godišnje.

Zakon o porezima na imovinu, propisuje obavezu akontacionog plaćanja poreza na imovinu", podsećaju iz LPA.

Redovnim izmirenjem obaveza, poreski obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u izmirenju poreskih obaveza, dodaje se u saopštenju.

O stanju svojih zaduženja poreski obveznici Grada Vranja mogu lično da se informišu u Gradskoj upravi, u prostorijama Odseka lokalne poreske administracije, putem brojeva telefona 402 397, 402 392 i za registrovane poreske obveznike na portalu e-uprave preko web aplikacije euprava.gov.rs – jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

"Poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala poreska dugovanja, takođe treba da do 15. novembra uplate označene rate jer će se nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija obračunavati zakonom propisana kamata", podsećaju iz LPA.

Najnovije vesti