Loš kvalitet vazduha u Vranju, prihvatljiv ili dobar samo izvan grada

Prema podacima sa sajta Klimerko.org, koji iz sata u sat ažurira informacije o zagađenosti vazduha po ljudsko zdravlje opasnim PM česticama, u ponedeljak je, ako se pogleda šest mernih mesta u Vranju, na jednom vazduh jako zagađen, na tri se tretira kao zagađen, na jednom je prihvatljiv, a samo na jednom mestu okarakterisan je kao dobar.

Četiri problematične lokacije nalaze se u gradu, dok je vazduh prihvatljiv, odnosno dobar na lokacijama izvan urbane zone, odnosno na području izvan grada.

Jako zagađenje od 112 µg/m3 zabeleženo je na mernom mestu u Ulici Vojvode Putnika (Donje vranje), u smeru prema Zlatokopačkoj petlji, sa leve strane gledano od Partizanskog puta.

Vazduh se tretira kao zagađen u Ulici Sime Pogačarevića (širi centar, u blizini Šapranačkog groblja) na potezu račvanja sa Rendgenovom (94 µg/m3), potom u Ulici Miodraga Stojkovića u Oglednoj stanici (paralelna sa Pere Mačkatovca) gde je izmereno 72 µg/m3 i u Ulici Ivana Kosančića (Sobina, prema Borinom Brdu), gde je izmerena vrednost od jutros 66 µg/m3.

Podsećanja radi, kriterijum iznad kog količina PM čestica postaje rizična za zdravlje prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je 50 mikrograma po metru kubnom vazduha.

Kvalitet vazduha prihvatljiv je (46 µg/m3) na mernom mestu u Suvom Dolu, a okarakterisan kao dobar jedino na mernom mestu van grada, u selu Ćukovac (34 µg/m3).

Glavni zagađivači vazduha ovim česticama su individualna ložišta i toplane (kombinovano sa saobraćajem i industrijom), te je zbog toga vazduh njima po pravilu zagađen u zimskom periodu.

Vranje je u ponedeljak među dvadesetak srpskih gradova u kojima je vazduh zagađen.

Zvanične institucije u Vranju ne mere zagađenje vazduha PM česticama.

Merne stanice postavili su aktivisti ekoloških udruženja.

Šta meri Klimerko i koliko su opasne PM čestice

Prema informacijama sa sajta Klimerko.org, njihovi uređaji mere vlažnost vazduha, temperaturu vazduha i koncentraciju PM1, PM2.5 i PM10 čestica u mikrogramima prema jednom kubnom metru vazduha.

"PM (particular matter) ili suspendovane čestice jesu veoma male čestice koje su tečnog ili čvrstog agregatnog stanja i nalaze se u zagađenom vazduhu. Od njih su posebno opasne one koje mogu lako da dođu do najdubljih delova pluća, a to su PM1, PM2.5 i PM10 čestice. Broj pored oznake PM označava prečnik čestice, a opisno rečeno ove čestice su manje od 1/7 debljine prosečne ljudske dlake.
Većina njih nastaje tokom različitih procesa sagorevanja i izduvnih gasova koji nastaju nakon istih (termoelektrane, livnice, dizel gorivo, čeličane, spaljivanje smeća itd). Svaka PM čestica koja ima prečnik manji od 10 mikrometara je opasna po zdravlje čoveka, jer lako ulazi u pluća i lepi se za alveole. Kriterijum iznad kog količina PM čestica postaje rizična za zdravlje prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je 50 mikrograma po metru kubnom vazduha", navodi se na sajtu klimerko.org.

Vrednosti zabeležene prošle godine, otprilike u isto vreme, možete pogledati klikom na link u nastavku.

Najnovije vesti