Lažno deklarisana nafta preko Preševa za Beograd (FOTO)

Carinici na graničnom prelazu Preševo i iz Beograda, posle razmene informacija sa kolegama iz Makedonije, uspeli su da spreče još jedan pokušaj lažnog deklarisanja nafte u cilju izbegavanja plaćanja dažbina na tu akciznu robu, saopštava Uprava carina.

Reč je o dve cisterne u kojima je, umesto prijavljene robe, otkriveno 53 tone goriva.

- Prekršaj je otkriven u carinskoj ispostavi Luka Beograd, nakon uspešno sprovedene istrage i prikupljanja svih dokaza koji govore u prilog tome da se radi o zloupotrebi i lažnom predstavljanju robe koja se prevozi u cisternama.

U saradnji sa kolegama iz carinske administracije Makedonije, službenici Odeljenja za carinske istrage Uprave carina su pribavili fakture za robu izdate u toj zemlji i utvrdili da se one ne slažu sa fakturama koje su vozači priložili u Srbiji.

Uzorak robe prevožene u cisternama uzet je još na graničnom prelazu Preševo i do trenutka kada su se cisterne pojavile u Luci Beograd, uzorci su već bili analizirani u ovlašćenoj laboratoriji, čime je dokazano da se u kamionima nalazi nafta.

Umesto da prijavi da u cisternama prevozi naftu, uvoznik je prijavio "kondenzat prirodnog gasa" i "mast dobijenu od nafte – ulje za kočnice", za koje se pri uvozu ne naplaćuju dažbine karakteristične za akciznu robu - navodi se u saopštenju Carine.

Pogrešnim deklarisanjem radi izbegavanja plaćanja uvoznih dažbina na 53.000 litara nafte, koliko se nalazilo u pomenute dve cisterne, saopštavaju iz Carine, uvoznička firma iz Srbije bi oštetila državni budžet za 5,5 miliona dinara.

- Zahvaljujući zajedničkom radu Poreske policije, MUP i carine, a na osnovu informacija dobijenih od carinske administracije Makedonije i ovaj pokušaj zloupotrebe je sprečen, a protiv odgovornog lica uvozničke firme podneta je krivična prijava.

Podsećamo da su početkom septembra carinici takođe uspeli da spreče sličan pokušaj lažnog deklarisanja preko 28 tona goriva, čime je osujećen pokušaj da se izbegne plaćanje predviđenih dažbina i ošteti državni budžet za preko 2 miliona dinara - navode iz Uprave carina.

Najnovije vesti