Kulturna dobra Vranja: Baba Zlatina ulica i Borina kuća

Baba Zlatina ulica nalazi se u Vranju, u nekadašnjoj „Donjoj mali“, a značajna je po tome što je u njoj živeo poznati srpski i najpoznatiji vranjski književnik Borisav Bora Stanković.

Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao prostorno kulturno-istorijska celina.

Ulica je ime dobila po babi Bore Stankovića, babi Zlati, koja je o njemu brinula posle smrti roditelja.

Sama ulica je bila deo hrišćanskog dela grada, koja je po turskom običaju zatvorena visokim zidovima sa obe strane.

Zlatina i Borina kuća nalazi se na broju 9, i u njoj je danas Muzej kuća Bore Stankovića.

Kuća se nalazi na placu koji je kupila Borina baba Zlata.

U ugodnom ambijentu dvorišta prepunog cveća, koje je davalo prepoznatljiv pečat svim turskim gradovima, stoji kuća u kojoj se Bora rodio 1875. godine.

Podignuta je dvadeset godina ranije u južnomoravskom stilu sa otvorenim tremom i karakteristična je građevina porodice srednje klase.

Građena je u bondruku sa ispunom od čatme, i sa krovom koji je pokriven ćeramidom.

Dvorište kuće krasi bašta sa starim dudom, tu su još kaldrma i bunar, kao i letnja kuhinja.

Gostinjska soba ja najveća prostorija u kući, nameštena je poluorijentalno, a odmah pored nje je „Zlatina“ soba, sa krevetom i razbojem.

Libade su okačene na zidovima sobe, zajedno sa keceljama Borine majke Vaske.

U centralnom delu glavno vidno mesto zauzima mangal - sud sa žarom od bakra koji je služio za zagrevanje prostorija, podgrevanje jela, ibrik, đugumi-bakarni sudovi za vodu.

Odvojena letnja kuhinja u dvorištu ima ima kućevne predmete: naćve za čuvanje brašna i mešenje hleba, čuturu za tucanje pšenice, kafe, soli, los-tučak, veći gvozdeni predmet za tucanje pšenice,kafe, soli, vršnjik (sač) tendžere - duboko zemljano posuđe, pinokode-hlebarnike, bućku za maslo i drugo

Kuća Bore Stankovića ima status spomenika kulture od velikog značaja.

Početkom XX veka, opština je otkupila kuću, rekonstruisala je i od tipično vranjskog domaćinstva napravila muzej kuću.

Godine 1966. izvedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi, posle čega je, godinu dana kasnije, u ovoj kući smešten Muzej Bore Stankovića.

I pored više restauracija, zadržala je autentični izgled.

Sanacioni i konzervatorsko-restauratorski radovi, sredstvima Ministarstva kulture u sklopu projekta „Gradovi u fokusu“, odvijaju se u Borinoj kući i ovih dana i trebalo bi da budu završeni na leto.

Bora Stanković je ovako opisivao svoju kuću: „Naša kuća beše stara, široka, suva, glomazna i zaudaraše na čađ. S ulice bila je ograđena visokim zidom...“

Najnovije vesti