Kroz Grdeličku dva tunela, 33 mosta i i 26 kilometara autoputa

Vozači bi koliko već sledeće nedelje mogli konačno da koriste novi autoput kroz Grdeličku klisuru u punoj dužini od 26,3 kilometra, koji će im na putu do granice sa Makedonijom doneti uštedu od barem 10 minuta i što je najbitnije znatno veću bezbednost u svih šest traka u oba smera, piše Blic.

Na taj način famozni i toliko željeni južni krak Koridora 10 biće konačno završen posle šest godina od početka radova.

Do svečanog presecanja vrpce novi autoput dele baš sitni radovi, uveravaju u "Koridorima Srbije".

- Preostali su radovi na elektromašinskom opremanju tunela koji se privode kraju, kao i integrisanje i testiranje upravljačko-bezbedonosne opreme - kažu u ovom preduzeću.

Inače, južni krak koridora 10 od Grabovnice do Levosoja je ukupne dužine 74,2 kilometra, što zajedno sa deonicom od Levosoja do granice sa Makedonijom čini ukupno 95,7 kilometra.

Deo autoputa kroz Grdeličku klisuru je ukupne dužine 26,3 kilometra, što će doneti brojne prednosti vozačima.

- Kada je reč o skraćenju vremena i dužine putovanja, u prvom redu treba istaći bezbednost učesnika u saobraćaju, koja će nakon otvaranja autoputa za saobraćaj biti znatno unapređena s obzirom na to da će se saobraćaj odvijati po fizički razdvojenim kolovozima autoputa.

Ušteda u vremenu putovanja će iznositi oko 10 minuta.

Računica je izvedena sa pretpostavkom idealnih saobraćajnih uslova na bivšem magistralnom putu M1 - naglašavaju u "Koridorima Srbije".

Koliko je zahtevna ova deonica Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru pokazuje i dužina tunela i broj mostova.

- Izgrađena su dva tunela, Predejane i Manajle.

Tunel Predejane je srednje dužine od jednog kilometra, dok je tunel Manajle srednje dužine 1,8 kilometara i kao takav predstavlja najduži putni tunel u našoj zemlji.

Izgrađena su 33 mosta, ukupne dužine 5,7 kilometra.

Za svaki smer vožnje predviđene su po tri saobraćajne trake, preticajna, vozna i zaustavna.

Glavnim projektom nisu predviđena parkirališta niti odmorišta, a samim tim ni toaleti - ističu u "Koridorima Srbije".

Kako kažu, izgradnja autoputa kroz Grdeličku klisuru trajala je šest godina jer se odvijala u veoma teškim i kompleksnim hidrogeološkim uslovima.

- Radilo se u skučenom prostoru klisure, sa brojnim kolizijama sa tehničkom i saobraćajnom infrastukturom, a dodatna nepovoljnost je bila neposredna blizina korita reke Južne Morave, kao i presecanje starih, fosilnih klizišta, koja su u dalekoj istoriji čak izmestila i tok same Južne Morave.

Izuzetno kompleksan i heterogen geološki sastav klisure je nametnuo potrebu za stalnim prilagođavanjem projektno-tehničke dokumentacije realnim uslovima na gradilištu, što je posledično dovodilo i do promena u tehnologiji i redosledu izvođenja radova i na kraju uticalo i na rok završetka čitavog autoputa.

Uzevši u obzir sve navedeno, kao i druge činjenice i okolnosti, može se s punim pravom reći da je izgradnja autoputa kroz Grdeličku klisuru ako ne najzahtevniji, onda svakako jedan od najzahtevnijih poduhvata u srpskom građevinarstvu - podvlače u ovom preduzeću.

BROJKE

26,3 km → dužina

5,7 km → ukupna dužina mostova

1,8 km → dužina tunela Manajle, najdužeg tunela u Srbiji

33 → mosta

2 → tunela

3 → saobraćajne trake u jednom smeru

6 → godina trajala izgradnja

10 → minuta najmanja procenjena ušteda vremena u odnosu na magistralni put

Zbog toga su se građevinci suočili sa nizom nepredviđenih okolnosti.

- Dolazilo je do delimičnih oštećenja potpornih zidova u tri navrata.

Prvi put u martu 2017. godine na južnom portalu tunela Predejane, zatim u martu 2018. godine u zoni petlje Predejane i na kraju u avgustu prošle godine na poddeonici Grdelica - tunel Predejane, nadomak Grdelice.

U tunelu Manajle na primer, u više navrata dolazilo je do većih odvala zemljanog materijala od preko 150 metara kubnih, kako u svodu tako i u čelu tunela, kao i do izuzetno velikih priliva podzemne vode, od po čak 7 l/s.

Zahvaljujući izuzetnom zalaganju Koridora Srbije i svih ostalih učesnika u projektu, svi problemi su uspešno rešeni - uveravaju u Koridorima Srbije.

Deset hiljada kubika betona štiti od odrona

Vozače verovatno najviše zanima da li će i koliko saobraćaj na novom autoputu kroz Grdelicu biti bezbedan, pogotovo pošto se deo potpornog zida prošlog leta obrušio.

- Kada je reč o potpornom zidu nadomak Grdelice, izgrađena je galerija iznad oba kolovoza autoputa, u dužini od 150 metara, i njena osnovna uloga je zaštita budućih korisnika autoputa od potencijalnih odrona zemljanog materijala. Radi se o veoma robusnom objektu, za čiju izgradnju je utrošeno preko 10.000 kubika betona i 7.000 tona armature, tako da budući korisnici autoputa mogu da budu apsolutno sigurni da im je bezbednost zagarantovana i na ovom delu novog autoputa - naglašavaju u "Koridorima Srbije".

Najnovije vesti