Krijumčarima ljudi trista osuđujućih presuda u Vranju za šest godina

Dvesta devedeset dve osobe optužene su za krijumčarenje ljudi u Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Vranju u periodu 2015-2021. godina, rekla je u petak u Vranju višu javni tužilac Danijela Trajković.

Ona je govoreći na okruglom stolu, održanom u sali Načelstva u Vranju sa temom Šta predstavlja krivično delo krijumčarenje ljudi i na koje načine možemo odgovoriti precizirala da je u vezi sa ovim krivičnim delom u datom periodu doneto 300 osuđujućih presuda, 137 oslobađajućih, 65 odbijajućih, a da je istraga vođena prema 369 osoba.

Boban Đorđević, koordinator pri Policijskoj upravi Vranje za borbu protiv trgovine ljudima kazao je da, kada se govori o zemljama porekla migranata koji su najčešće krijumčareni (ili je bilo pokušaja da budu prokrijumčareni u Srbiju) to su najčešće Sirija, Pakistan i Avganistan.

"Što se tiče struktrure migranata u odnosu na pol, starost, obrazovanje ne postoji pravilo i zastupljene su sve strukture”, rekao je Đorđević.

On je dodao da svi migranti "imaju pravo da se slobodno kreću kroz našu zemlju" i da samim tim "ne treba da pribegavaju praksi ulaženja u lanac krijumčarenja".

Poručeno je da će u okviru ovog projekta biti izrađena analiza stanja u vezi sa krijumčarenjem od početka migranske krize do danas.

U okviru brošure "Analiza stanja - Krijumčarenje migranata i potencijalni rizici po žrtve" biće prikupljeni podaci iz institucija, a potom će biti izrađena kvalitativna i kvantitativna obrada podataka.

Brošura će biti podeljena NVO, predstavnicima institucija, kolektivnim centrima za migrante.

Na osnovu urađenih analiza biće prezentovani načini zaštite migranata od krijumčara.

Biće izrađene info table, postavljene i izložene u sva četiri kampa na srpskom, engleskom i paštunskom.

"Na ovaja način svi migranti koji se nađu u kampu imaće informacije institucija koje će im prižiti zaštitu po pitanju bezbednosti u borbe protiv krijumčarenja migranata.

U planu je izrada postera koji bi bili zalepljeni na lokacijama u Preševu, Bujanovcu, Vranju i Bosilegradu.

Po realizaciji ovog projekta predstavnici Centra za društvene integracije nastaviće saradnju sa članovima tima Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima i definisati aktivnosti po pitanju krijumčarenja migranata kojima će mreža nastaviti da se bavi u narednom periodu", navode organizatori.

Okruglom stolu u sali Načelstva prisustvovali su predstavnici institucija, nevladinog sektora i medija.

Centar za društvene integracije realizuje projekat "Stop krijumčarenju migranata - zaštitimo žrtve!“ koji predstavlja deo šireg projekta "Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu" kojeg sprovode Beogradski centar za ljudska prava, Grupa 484 i Danski savet za izbeglice (DRC), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Najnovije vesti