Koordinaciono telo raspodelilo 265 miliona Preševu, Bujanovcu i Medveđi

Na sednici Predsedništva Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa dogovorena je raspodela budžeta ovim opštinama u iznosu od skoro 265 miliona dinara.

Predsednik Koordinacionog tela Zoran Stanković rekao je da su opštinama raspodeljena sredstva koja Vlada Republike Srbije preko Koordinacionog tela transferiše opštinama.

- Ove godine formirana je Komisija za izradu kriterijuma za raspodelu transfernih sredstava u kojoj su bili i predstvanici sve tri opštine.

Komisija je dogovorila kriterijume po kojima će se raspoređivati transferna sradstva opštinama.

Ovogodišnji budžet Koordinacionog tela za transferna sredstva iznosi 264,3 miliona dinara i po utvrđenim kriterijumima opština Preševo dobija 38,5 odsto, opština Bujanovac 41,5 odsto, dok opštini Medveđa pripada 20 procenata - kazao je Stanković.

Kako je saopšteno iz Vladinog tela iz njegovog budžeta na taj način opština Bujanovac dobila je 109,6 miliona dinara, opština Preševo 101,7, a Medveđa 52,8 miliona.

- Odluka o raspodeli transfernih sredstava usvojena je jednoglasno - dodao je Stanković.

USVOJEN IZVEŠTAJ

Na predsedništvu Koordinacionog tela usvojen je izveštaj rada tog Vladinog tela za prethodnu godinu i dogovorene su nove aktivnosti za ovu godinu. Pored predsednika Koordinacionog tela Zorana Stankovića, potpredsednika Koordinacionog tela Sime Gazikalovića i direkotrke Službe Koordinacionog tela Danijele Nenadić, sednici su prisustvovali predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, predsednik opštine Preševo Šćiprim Arifi, predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić, predsednici Skupština tri opštine Sami Salihu, Adnan Salihu i Milan Stevanović, te narodni poslanici Nenad Mitrović i Fatmir Hasani.

Najnovije vesti