Javni poziv za nagrađivanje studenata: Najuspešnijima 30.000 dinara

Gradsko veće raspisalo je Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima sa područja Grada Vranja za školsku 2021/2022. godinu.

Poziv predviđa dodelu finansijskih nagrada studentima na prvom stepenu studija (studentima od 3. do 6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije).

Od ove godine studenti sa prosekom od 9,25 do 9,50 dobiće iz budžeta grada po 20.000, a oni sa prosekom iznad 9,51 po 30.000 dinara, uz ispunjenje ostalih traženih uslova koji će biti navedeni u tekstu javnog poziva.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku nagradu su:

• da su redovni studenti visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, i da se finansiraju iz budžeta;
• da su redovni studenti od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija, ili studenti master studija;
• da su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i da nisu izgubili, odnosno obnovili, nijednu godinu studija;
• da je prosečna ocena tokom dosadašnjih studija najmanje 9,25 za prvu kategoriju nagrade, odnosno 9,51 za drugu kategoriju nagrade;
• da imaju prebivalište na teritoriji grada Vranja;
• da imaju najviše 26 godina starosti.

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa na zvaničnom sajtu grada Vranja, zaključno sa 18. novembrom ove godine.

Informacije i prijava na konkurs mogu se dobiti na šalteru broj 1 Uslužnog centra i na broj telefona 064/890 77 10.

Prijava na konkurs može se preuzeti i sa zvanične internet stranice Grada Vranja.

Najnovije vesti