Jačanje uloge poverenika za potpuniju zaštitu od diskriminacije

Podrška i angažovanje na polju zaštite od svih vidova diskriminacije prioritetni su zadaci Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izjavio je u ponedeljak u Vranju Zoran Antić, državni sekretar u ovom ministarstvu.

- Sa velikom pažnjom i angažovanjem najeminentnijih stručnjaka iz ove oblasti pristupili smo izradi Nacrta zakona.

Priprema izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije obavljena je u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti - naglasio je Antić.

Ministarstvo je u sali Skupštine grada Vranja organizovalo javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Nina Mitić, pomoćnica ministra, naglasila je da je jedan od ciljeva donošenja ovog zakona "jačanje uloge i položaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti".

- Osnaživanje poverenika trebalo bi da omogući efikasniji odgovor na slučajeve diskriminacije i da smanji broj ovakvih pojava u društvu.

U cilju izrade što uspešnije verzije nacrta ovakve javne rasprave organizujemo kako bi i građani mogli da daju svoje predloge i sugestije - dodala je Mitićeva.

O tehničkim detaljima govorio je Dragan Knežević, viši savetnik u ministarstvu.

Javna rasprava održana je dosad u sedam gradova - Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Vranju i Novom Pazaru.

Najnovije vesti