Iz vranjskih tužilaštava reagovali na saopštenje SSP: Nismo nadležni za suzbijanje korupcije

Povodom saopštenja od četvrtka Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) u Vranju, koje se odnosi na postupanje lokalnih tužilaštava, u petak su se oglasili iz Višeg (VJT) i Osnovnog javnog tužilaštva zajedničkim saopštenjem koje prenosimo u celosti.

"Javna tužilaštva i sudovi postupaju isključivo u skladu sa Ustavom, zakonima, potvrđenim međunarodnim ugovorima i podzakonskim aktima, koji bliže uređuju rad ovih državnih organa.

Zakonom o javnom tužilaštvu je definisana uloga tužilaštva kao samostalnog organa koji goni učinioce krivičnog dela - Zakonom o uređenju sudova određuje se nadležnost sudova svih stepena, prema kojoj nadležnosti se uređjuje i postupanje javnih tužilaštva.

Još 2018. godine upoznali smo preko medija javnost da su formirana Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije pri Višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, te da je za naše područje za gonjenje krivičnih dela sa elemetima korupcije nadležno navedeno posebno odeljenje u Nišu.

Takođe, smo informisali javnost da su sva tužilaštva sa područja Pčinjskog okruga bila dužna da predmete koji nisu započeti i okončani predaju na dalje postupanje novoformiranim odeljenjima.

U članu 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. Glasnik RS broj 94/2016 i 87/2018) pobrojana su sva krivična dela za koja su nadležna da postupaju novoformirana odeljenja.

Tako da od 1. marta 2018. godine Osnovno i Više javno tužilaštvo u Vranju, kao i sudovi pred kojima tužilaštva postupaju, nisu nadležni za procesuiranje izvršilaca koruptivnih krivična dela (iz grupe krivičnih dela protiv službene dužnosti, protiv privrede itd).

Prema odredbi člana 280. Zakonika o krivičnom postupku, državni organi, pravna i fizička lica podnošenjem krivičnih prijava javnom tužiocu prijavljuju krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, o kojima su obavešteni ili su za njih saznali na drugi način.

Tom odredbom je predviđena obaveza podnosilaca da u prijavi navedu dokaze koji su im poznati i preduzmu mere da bi se sačuvali tragovi krivičnog dela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično delo.

Tako da poučavamo izdavaoce saopštenja i građane da mogu pismeno i usmeno (na zapisnik, telefonom, telekomunikacijskim sredstvom) prijaviti svaku radnju za koju postoji osnov sumnje da predstavlja krivično delo, ali isključivo stvarno i mesno nadležnom tužilaštvu radi efikasne zaštite imovine i lica", navodi se u zajedničkom saopštenju dva vranjska tužilaštva.

Projekat "Pravosuđe, evrointegracije i novinarska praksa" sufinansiran je iz Budžeta Republike Srbije - Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Najnovije vesti