Instrukcije za plaćanje računa za grejanje u vreme vanrednog stanja

Preduzeće Novi dom Vranja obavestilo je građane kako i na koji način zbog novonastale situacije i vanrednog stanja mogu da izmire račune za grejanje.

Preporuke se odnose na plaćanje elektonskim putem ili preko računa kod poslovnih banaka.

Računi su:

105-24061–14 Aik banka

205–78950–15 Komercijalna banka

160–7302–92 Banka intesa

200–2269430101008–23 Poštanska štedionica

250–3100000015020–68 Eurobanka

325–9500800000774-55 OTP Banka

840–546743-72 NBS Uprava za javna plaćanja

Najnovije vesti