Inspektorat otkrio 22.000 osoba koje rade na crno, u okrugu 341 (VIDEO)

Direktor Republičkog inspektorata za rad Stevan Đurović izjavio je u petak u Vranju da je lane u Srbiji otkriveno preko 22.000 osoba koje su radile na crno".

On je dodao da je 94 odsto od te brojke, odnosno 21.141 lice, potom zasnovalo stalni radni odnos.

- Imali smo prošle godine izuzetne rezultate, bolje nego i jedne prethodne godine, a ove godine pojačali smo još više nadzor u prvih šest meseci i imali za 30 odsto više kontrola nego u 2017 - godini.

Prema rečima šefa Odseka inspekcije rada u Pčinjskom okrugu Miletija Stojanovića, u prvih šest meseci ove godine, inspekcija rada je obavila 529 inspekcijskih nadzora i utvrdila da je na crno angažovan 341 radnik.

- U skladu sa tim, nadležne službe su podnele 91 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti radnog zakonodavstva - rekao je Stojanović.

On je dodao da je najviše lica koja rade na crno zatečeno u građevinarstvu.

- Samo u jednom danu nedavno smo otkrili skoro 400 osoba koje rade na crno.

Veliki broj je zatečen i u oblasti industrije, u fabrikama obuće, nameštaja i slično.

Po regionima, najviše ih je u Beogradu, dok je broj lica koja rade na crno manji u sredinama sa manje stanovnika, a najsređenije stanje je u Vojvodini - rekao je Đurović.

MINISTAR SPREČEN DA DOĐE

Đurović je kazao da se u petak u Vranju održava treća od deset planiranih radionica Inspektorata rada, u kome se ovaj organ predstavlja građanima i prezentuje javnosti šta je njegova uloga.

Prve dve radionice održane su u Pančevu i Pirotu, na kojima je takođe prezentovan projekat "Ne radu na crno".

Cilj radionica je podizanje svesti o važnosti sprečavanja rada na crno i dodatna edukacija šire javnosti o pravima i obavezama radnika i poslodavaca.

Đurović je kazao da je ministar rada Zoran Đorđević zbog iznenadnih obaveza bio sprečen da dođe na ovaj skup, iako je u agendi bio najavljen kao govornik.

On je takođe napomenuo da su česti nadzori urodili polodom, jer je u ovoj godini "smanjen broj lica koja rade na crno".

- Ove godine imamo 86 odsto više zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nego prošle godine.

U budžet Srbije, po osnovu našeg rada, trebalo bi da se za šest meseci slije skoro dve milijarde dinara, a naplaćeno je, jer je to proces koji traje do dve godine, oko 112 miliona dinara.

Razlozi su brojni, a jedan od tih je da Inspekcija rada ne može sve sama, i smatramo da bi jedan deo predmeta trebalo da preuzmu prekršajni sudovi - rekao je Đurović.

Inspektorat za rad obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, koji se odnose na redovni, vanredni, kontrolni i dopunski inspekcijski nadzor, a koji obuhvata i inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih i lakih povreda na radu. Aktivnosti Inspektorata za rad u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu usmerene su ka suzbijanju rada „na crno“, smanjenju broja povreda na radu i radno-pravnoj zaštiti zaposlenih i radno angažovanih lica (neisplata zarada, nedostavljanje obračuna zarade, diskriminacija, prekovremeni rad i dr).

(Izvor: Ministarstvo za rad i zapošljavanje)

Slučajevi rada na crno mogu da se prijave putem telefona 0800 300 307, kao i popunjavanjem formulara na sajtu projekta www.recineradunacrno.com

Najnovije vesti

Foto Bujanovačke Počinju Dani komandanta Lešija »

Vranje/Bujanovac - Albanci na jugu Srbije i ovog 25. maja obeležavaju godišnjicu pogibije Ridvana Ćazimija, poznatijeg k...