Inspekcija: Češće kontrole buke u ugostiteljskim objektima

Načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove Boban Antanasijević, najavio je da su zbog velikog broja prijava građana na rad ugostiteljskih objekata u noćnim časovima, najčešće zbog produženja radnog vremena, buke i preglasne muzike, u narednom periodu planirane češće kontrole.

U okviru koordinisane akcije kontrole ugostiteljskih objekata u noćnim časovima, inspektori zaštite životne sredine i turistički inspektori Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Vranja obavili su vanredan inspekcijski nadzor u pogledu poštovanja zakona i gradskih odluka u radu ugostiteljskih objekata u centru grada.

Inspektori zaštite životne sredine kontrolisali su dužinu izvođenja muzičkog programa, propisanog Odlukom o akustičkom zoniranju i merama za zaštitu od buke.

Nadziranim subjektima kod kojih je uočeno izvođenje muzičkog programa nakon Odlukom dozvoljenog vremena, inspektor je odmah izdao usmeni nalog da prekinu izvođenje muzičkog programa, a zbog učinjenog prekršaja biće izdat prekršajni nalog.

Turistički inspektor je kontrolisao sprovođenje Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vranja, u smislu poštovanja propisnog i istaknutog radnog vremena.

Radno vreme ugostiteljskih objekata je do ponoći radnim danima i nedeljom, a u periodu od 15. juna do 15 septembra petkom i subotom od 18 sati do 1 čas posle ponoći, u skladu sa Odlukom o akustičnom zoniranje i merama zaštite od buke na teritoriju Grada Vranja. Muzički program može se emitovati radnim danom i nedeljom nakasnije do 23 sata, a u periodu od 15. juna do 15. septembra u dane vikenda najduže do ponoći. Radno veme mora biti istaknuto na vidnom mestu u objektu. Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara biće kažnjeni pravni subjekti koji ne poštuju gradske odluke. Novčanom kaznom od 40.000 dinara kazniće se pravno lice ako muzički program izvodi protivno članu odluke o izvođenju muzičkog programa, piše u gradskim odlukama. Inspekcije obavljaju nadzor po osnovu Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji Grada Vranja i Opštine Vranjska Banja, Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekta i bašti na javnim površinama u skladu sa Pravilnikom.

Najnovije vesti