HELP donira opremu za samozapošljavanje

U četvrtak 19. jula u 12 časova, u velikoj skupštinskoj sali Gradske uprave Vranje, organizacija Help potpisaće ugovore o donaciji sa 28 finalnih korisnika grantova u opremi za samozapošljavanje.

Potpisivanju i uručivanju ugovora prisustvovaće gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković i šef lokalne Help kancelarije Bane Stanojković.

U trećoj fazi projekta, selekcijom na osnovu socijalnih i ekonomskih kriterijuma, u Vranju je odabrano finalnih 28 korisnika (10 žena i 18 muškaraca).

Oni će dobiti opremu za započinjanje samostalnih zanatskih i uslužnih delatnosti (8 zanata i 20 usluga), i to: tapetari, sakupljači sekundarnih sirovina, frizeri, muzičari, krojači, pekari, moleri, bravari, obućari, i drugi.

Među potpisnicima ugovora o donaciji je 12 Roma (11 Roma i 1 Romkinja).

Nakon poslovne obuke (menadžment, marketing, biznis plan) u narednom periodu sledi dodela opreme pojedinačnih vrednosti od po 1.500, 2.400 i 3.600 evra čiju nabavku vrši Help.

Help je, do sada, u Vranju realizovao 19 projekata i pružio podršku ukupne vrednosti od preko 2,1 miliona evra i to kroz dodelu pojedinačnih grantova u opremi za 581 korisnika dohodovnih programa, podržao osnivanje 4 kooperative, realizovao više projekata manjeg obima za pomoć institucijama i udruženjima osoba sa invaliditetom i kroz program Evropske unije "Za bolji život" u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, obezbedio stambene uslove za socijalno stanovanje 11 porodica sa 27 članova.

Projekat „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ sprovodi nemačka organizacija "Help – Hilfe zur Selbsthilfe", a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida.

Projekat ukupne vrednosti 2.055.514,50 evra realizuje Help od oktobra 2017. do septembra 2020. godine u 19 opština i gradova u Republici Srbiji.

Ukupna vrednost investicije za Grad Vranje od oktobra 2017. do septembra 2020. godine iznosi oko 53,780.00 evra.

Najnovije vesti