Haremluk više neće biti kafana, postaje celina Narodnog muzeja VIDEO

Zgrada Haremluka, u kojoj je od 1994. godine sa kraćim prekidima funkcionisao restoran, najpre u vlasništvu Simpa, a potom kraće vreme privatnika, postaće celina Narodnog muzeja u Vranju, saopštio je u četvrtak direktor tog muzeja Saša Stamenković.

- U Haremluku će ubuduće biti naša arheološka i istorijska postavka - kazao je Stamenković na konferenciji za medije koja je održana u prostorijama vranjskog SNS-a.

On je naglasio da će zgrada ubuduće biti korišćena u svrhe razvoja kulture u gradu.

- Republička direkcija za imovinu vratila je u vlasništvo gradu Vranju zgradu Haremluka.

Procedura je takva da će je grad dati na korišćenje Narodnom muzeju.

Mi ćemo kao ustanova kulture ispoštovati preporuku resornog ministarstva da Haremluk koristimo za kulturne potrebe - precizirao je Stamenković.

Haremluk će biti renoviran, a prvenstveno mu je potrebna sanacija krova, dodao je direktor muzeja.

- Zgrada je u solidnom stanju.

Podsećanja radi, svojevremeno je renovirao Simpo, tako da nisu neophodni veći zahvati - rekao je Stamenković.

Podsećanja radi, Skupština grada Vranja usvojila je u julu odluku o predlogu Vladi Republike Srbije po kome bi najviši izvršni organ države trebalo da donese Odluku o prenosu prava javne svojine na "Haremluku" lokalnoj samoupravi.

Reč je o jednoj od dve celine Pašinih konaka, na skali zaštite proglašenoj za kulturno dobro od velikog značaja.

Osim zgrade od oko 500 kvadrata grad Vranje traži vlasništvo i na zemljištu (1.030 kvadrata) oko objekta sa katastarske parcele broj 5415 KO Vranje 1, odnosno transformaciju iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Vranja "bez naknade neposrednom pogodbom".

Vlasništvo se, kako je objašnjeno, traži "za potrebe objedinjenja kulturno istorijskog kompleksa Pašini konaci s ciljem javnog korišćenja, budući da se radi "o kulturno-istorijskom objektu sa tradicionalnom, neprocenjivom vrednošću".

Međusobna prava i obaveze u vezi sa prenosom prava javne svojine regulisali bi se posebnim ugovorom.

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbama Zakona o javnoj svojini, navode iz lokalne samouprave, precizirajući da je u članu 27, stav 10 tog zakona "određeno da nadležni organ jedinice lokalne samouprave odlučuje o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini", dok je stavom 1 istog člana "predviđeno da o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini odlučuje Vlada Republike Srbije".

Katastarska parcela na kojoj je Haremluk nalazi se u granicama Plana generalne regulacije zone 1 u Vranju.

Reč je o zoni kompleksnog urbanog tkiva velikih gustina, a za konkretnu parcelu pravila građenja utvrđuje Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš, budući da se radi o objektima javne namene sa stepenom zaštite o kojem se stara niški Zavod.

ISTORIJA

Haremluk je pre 250 godina izgradio Rauf beg Džinoli. U zgradi su do 1878. i oslobođenja grada od Turaka živele pašine žene. Prvi konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni su 1955. godine, a 1994. godine završeno je renoviranje objekta u poslovni klub "Simpa". Objekat je još jednom renoviran 2017. godine kada su ga preuzeli privatnici, ali je 2018. opet zatvoren i prepušten propadanju.

Najnovije vesti