Gradsko veće usvojilo završni račun budžeta: Suficit 95 miliona

Prema završnom računu Grada Vranja za budžet iz prošle godine višak odnosno sificit iznosi 95,4 miliona dinara, od čega su 52,8 miliona već raspoređena, a 43,2 neraspoređeni suficit, saopštio je na konferenciji za medije gradski većnik za finansije Bojan Kostić.

Odluka o završnom računu budžeta grada Vranja za 2020. godinu usvojena je na sednici Gradskog veća u utorak.

Ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta i budžetskih korisnika u prethodnoj godini, napomenuo je Kostić, iznose 2,56 milijarde dinara, što je u odnosu na planirana sredstva u budžetu 98 odsto.

Preneta sredstva iz prethodne godine iznose 245,7 miliona dinara, što je sa ostvarenim prihodima 2,8 milijarde dinara.

Ukupni tekući rashodi su 2,65 milijarde dinara.

- Za realizaciju kapitalnih investicija u 2020. godini utrošena su sredstva od 525,7 miliona dinara.

Najveći deo čine izdvajanja za saobraćajnu infrastrukturu u iznosu od 267,9 miliona dinara.

U prethodnoj godini za realizaciju projekata iz oblasti komunalne delatnosti izdvojena su sredstva u iznosu od 254,1 milion.

U 2020. godini sredstva od 136,9 miliona dinara iz budžeta opredeljena su za oblast zdravstvene zaštite, od čega je 25,5 miliona izdvojeno za finansiranje lekara i medicinskih sestara angažovanih po ugovoru sa gradom - kazao je Kostić pred novinarima.

USVOJEN IZVEŠTAJ O ŠTETI OD POPLAVA

Na sednici Veća u utorak usvojen je Lokalni operativni plan odbrane od poplava na teritoriji grada Vranja za vode II reda u 2021. godini, kao i Plan razmeštaja posuda za sakupljanje komunalnog otpada u centralnoj zoni grada Vranja. Usvojen je Izveštaj o proceni štete od elementarnih nepogoda – poplava i klizišta, koje su zadesile grad Vranje u 2021. godini. Grad Vranje je sa 1,5 miliona dinara pomogao najugroženije porodice iz sela Zlatokop i obezbedio đubrivo za poljoprivredne proizvođače u vrednosti od million dinara za dezinfekciju poljoprivrednih površina.

"Utrošeno je oko 28 miliona za sanaciju štete od poplava na rečnim vodotokovima i putnim pravcima. Za iste namene na području Vranjske Banje uloženo je oko 6 miliona dinara", rekla je Danijela Milosavljević, gradska većnica za socijalna pitanja lokalnu samoupravu.

Članovi veća usvojili su i rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja sa pojedinih katastarskih parcela, Odluku o utvrđivanju vrste i obima nagrađivanja učenika iz budžeta grada Vranja u 2021. godini i Rešenja o obrazovanju organizacionih odbora za obeležavanje jubileja 140 godina Gimnazije Bora Stanković i gradske slave. Usvojen je Tekst javnog oglasa za davanje u zakup lokacija za postavljanje oglasnih panoa - bilborda na teritoriji grada Vranja i Rešenje o obrazovanju radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece.

Najnovije vesti