Građani Vranja prijavite se i učestvujte u debati sa sudijama i izvršiteljima

Druga Tematska otvorena vrata o temi "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku" biće održana u sredu 22. januara ove godine u Osnovnom sudu u Vranju.

U debati u velikoj sali vranjskog suda u potkorovlju tog dana moći će da učestvuju i građani Vranja, da postave pitanja i diskutuju o bolnim temama izvršnosudskih postupaka, a potrebno je samo da se prethodno prijave za učešće.

Prijave se mogu podneti do utorka 21. januara do 17 časova na e-mail [email protected] ili putem telefona 018/306 975.

Druga tematska otvorena vrata u Vranju zakazana su za sredu 22. januar u 14 časova, s tim što će registracija učesnika i učesnica početi od 13.45 sati.

Od 14 časova o "Novoj ulozi sudova u izvršnom postupku - glavnim izazovima" (14-14.20) govoriće sudija Osnovnog suda u Vranju Bojan Trajković.

Od 14.20 do 14.40 javni izvršitelj u Vranju Nataša Mihajlović govoriće o temi "Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju", odnosno o dosadašnjim iskustvima javnih izvršitelja.

Desetak minuta izlaganja potom će imati Dragan Đorđević, predstavnik Mreže odbora za ljudska prava, koji će govoriti o "Ulozi organizacije civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom".

Od 14.50 do 15 časova o"Dostupnosti informacija građanima u izvršnom postupku" govriće Sonja Prostran, viša pravna savetnica (USAID Projekat vladavine prava).

Potom će do kraja debate uslediti diskusija tokom koje će građani moći, u direktnom susretu sa sudijama i izvršiteljima, da postavljaju pitanja i pronađu odgovore u vezi sa brojnim nejasnoćama koje ih muče.

Podsećanja radi, tema prve debate, održane u vranjskom Osnovnom sudu u oktobru prošle godine, bila je "Zašto suđenja dugo traju".

Tematska otvorena vrata organizuju se u sklopu projekta "Otvorena vrata pravosuđa" koji realizuje koalicija od dvanaest organizacija sa Komitetom pravnika za ljudska prava - Yucom na čelu, a uz podršku USAID.

TEMATSKA OTVORENA VRATA

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Vranju od juna 2019. godine redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku - navode organizatori.

Opšti cilj projekta "Otvorena vrata pravosuđa", koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čini dvanaest organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Centar za evropske politike (CEP), Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža), Društvo sudija Srbije, Transparetnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija), Beogradski centar za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), Narodni parlament Leskovac i Forum sudija Srbije. Partner u Vranju je Centar za javno zagovaranje demokratije (CEDEM).

Najnovije vesti