Faruš Islami novi opštinski pravobranilac u Bujanovcu

Faruš Islami, aktuelni likvidacioni upravnik Direkcije za izgradnju Bujanovca, novi je javni pravobranilac te opštine, odlučeno je na sednici Opštinskog veća.

On će na tom mestu nasladiti Radomira Ristića.

Islami je diplomirani pravnik, rođen 1969.

Bio je načelnik Opštinske uprave od 2008. do 2012. godine i kadar je stožera vladajuće koalicije u Bujanovcu, Partije za demokratsko delovanje (PDD).

Njega je komisija za izbor pravobranioca, nakon konkursa otvorenog 13. juna ove godine, predložila Opštinskom veću jer, kako je rečeno, ispunjava sve uslove konkursa.

Protivkandidat Merlinda Murati nije imala 10 godina radnog iskustva po polaganju pravosudnog ispita, što je bio jedan od uslova konkursa.

Mandat opštinskog javnog pravobranioca traje 5 godina.

Dosadašnjem pravobraniocu Ristiću prestao je radni odnos po sili zakona, jer je stekao uslove za penziju.

- Ristić je profesionalno izvršavao svoje obaveze i zastupao interese lokalne samouprave zbog čega mu se zahvaljujem u svoje i u ime Opštine“l - rekao je gradonačelnik Šaip Kamberi.

Najnovije vesti