Evo ko su sve direktni i indirektni korisnici gradskog budžeta i koliko imaju zaposlenih

Za zarade zaposlenih, kao i doprinose na ta primanja, kada je reč o direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava lokalne vlasti, Odlukom o budžetu grada Vranja za 2024. godinu, koju je krajem januara 2024. godine doneo Privremeni organ, predviđena je ukupno oko 1,14 milijarda dinara.

Za plate, dodatke i naknade isplanirano je 993,7 miliona, a za doprinose 150,9 miliona.

Ovi podaci se odnose na sve zaposlene, izabrana i postavljena lica u sistemu Gradske uprave (opštinari) i lokalnih javnih ustanova.

U organima i službama lokalne vlasti (Gradska uprava) ukupan broj zaposlenih je 258.

Broj stalno zaposlenih u službama Gradske uprave je 201, dok na određeno vreme radi 57 osoba.

Među njima je 7 postavljenih i 13 izabranih lica.

Kada je reč o ustanovama kulture u gradu, u njima ukupno radi 125 osoba.

Njih 95 su stalno zaposleni, a 30 je na određeno vreme.

U okviru ukupne brojke, njih 7 su postavljena lica zaposlena na određeno vreme.

U Gradskoj biblioteci u Vranju radi 25 ljudi - 23 su za stalno, a dvoje na određeno vreme.

Isto toliko ih je u Pozorištu Bora Stanković, s tim što je 19 za stalno, a 6 na određeno vreme.

U Istorijskom arhivu 31. januar je 20 zaposlenih, od kojih 18 za stalno, a u Narodnom muzeju 22 (16 je u stalnom radnom odnosu).

U Narodnom univerzitetu je 17 zaposlenih, od kojih 9 za stalno, u Školi animiranog filma 7 (6 je u stalnom radnom odnosu), a u Kulturno obrazovnom centru - KOC 8 zaposlenih (4 za stalno i 4 na određeno vreme).

Kada je reč o drugim ustanovama, u Centru za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite je 39 zaposlenih, od koji 31 na stalnom radu.

U JU Sportski objekti od 17 zaposlenih, njih 15 je u stalnom radnom odnosu.

U Turističkoj organizaciji grada Vranja od 27 zaposlenih 19 je na stalnom radu, ostali su na određeno vreme.

U Predškolskoj ustanovi Naše dete rade 374 zapsolena, od kojih su 312 u stalnom radnom odnosu.

Ukupno na svim ovim radnim mestima, koji su korisnici budžeta (finansirani sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412), radi 840 osoba.

Njih 673 su u stalnom radnom odnosu, a 167 na određeno vreme.

Među tih 167 njih 7 su izabrana lica, a 24 postavljena lica.

CSR, Banja, Slobodna zona

Na drugim ekonomskim klasifikacijama u budžetu dodatno se izdvajaju sredstva za finansiranje zarada zaposlenih u Centru za socijalni rad (CSR) u Vranju, Gradskoj opštini Vranjska Banja i Slobodnoj zoni. U Centru za socijalni rad rade 22 zaposlena (15 ih je u stalnom radnom odnosu), u Gradskoj opštini Vranjska Banja 15 zaposlenih (od kojih 5 za stalno), a u Slobodnoj zoni 5 zaposlenih (4 u stalnom radnom odnosu).

Najnovije vesti