Evo kako je i zbog čega VSS razrešio sudiju M.J. iz Vranja

Odluku o prestanku sudijske funkcije sudiji M.J. iz Osnovnog suda u Vranju Visoki savet sudstva (VSS) doneo je odlučujući po prigovoru sudije na sednici 27. avgusta ove godine.

Kako je obrazloženo u dokumentima VSS-a, u koje je Vranje News imao uvid, prvobitna odluka o prestanku sudijske funkcije doneta je još 16. aprila ove godine.

VSS je konačnu oduku od 27. avgusta doneo odlučujući po blagovremenom prigovoru sudije iz Vranja od 22. maja ove godine.

Razrešenje iz aprila, kako piše u spisima, usledilo je "zbog izvršenog teškog disciplinskog prekršaja iz člana 90, stav 2 Zakona o sudijama, a u vezi sa članom 90, stav 1, alineja 18. istog zakona i u vezi sa tačkom 4, stav 1, alineja 4.1. i 4.3. i tačke 7, stav 1, alineja 7.1. Etičkog kodeksa (za detalje pogledati okvir "Razlozi" na kraju teksta).

Na samoj sednici VSS-a, prema dokumentaciji u koju je Vranje News imao uvid, zamenica predsednika VSS-a Branislava Goravica upoznala je prisutne članove visokog pravosudnog tela sa sadržinom odluke o prestanku sudijske funkcije (br. 116-04-00066/2019-01) iz aprila i sa sadržinom podnetog prigovora, kao i sa svim bitnim činjenicama iz spisa predmeta potrebnih za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari, nakon čega je otvorena diskusija.

- Nakon dobijene reči, sudija Ivan Jovičić istakao je da su u prigovoru navedeni identični navodi koji su već bili istaknuti tokom postupka koji je prethodio donošenju odluke o prestanku sudijske funkcije koji su u tom postupku već cenjeni.

Naveo je da u prigovoru nisu iznete nove činjenice i novi dokazi koji bi uticali na donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari i predložio je da se prigovor odbije kao neosnovan i potvrdi odluka o prestanku sudijske funkcije - navodi se u spisima VSS-a.

Nakon dobijene reči, sudija Slavica Milošević Gazivoda istakla je da sudija u svom prigovoru "nije iznela ništa novo što bi ugrozilo donetu odluku o prestanku sudijske funkcije".

Smatrala je da vođenje krivičnog postupka protiv sudije iz Vranja, kao i ishod istog "nije od uticaja za donošenje odluke u ovoj pravnoj stvari".

- Tokom postupka dokazano je da u radnjama prijavljene sudije proizilaze svi elementi disciplinskog prekršaja koji joj se stavlja na teret i da iz svih izvedenih dokaza proizilazi da je ona isti učinila - navela je Gazivoda i predložila da se "prigovor odbije i potvrdi odluka o prestanku sudijske funkcije".

Nakon toga, sudija Goravica stavila je na glasanje predlog da se prigovor sudije iz Vranja odbije kao neosnovan i potvrdi ranija odluka VSS-a, što je i izglasano.

Potom je utvrđen prestanak sudijske funkcije razrešenjem.

Dragomir Milojević, predsednik VSS-a povodom ove tačke dnevnog reda prepustio je vođenje sednice zameniku predsednika Visokog saveta sudstva Branislavi Goravici, jer je "izuzet od odlučivanja po ovoj tački dnevnog reda".

Ovaj slučaj otvoren je 2018. godine kada su u novinama i elektronskim medijima objavljene fotografije obnažene sudije.

U više medija tvrdilo se da je fotografije, navodno, napravio njen tadašnji partner, koji je izneo niz optužbi na račun sudije.

Deo njih se odnosio i na slučajeve na kojima je radila.

M.J. je, prema izjavama objavljenim u nekim medijima, tvrdila da je žrtva prevare Cvetkovića, koji joj se predstavljao kao sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Ona je, prema medijskim napisima, navodno pokrenula postupak za ocenu ustavnosti Zakona o sudijama, zbog navodne "neusaglašenosti sa Ustavom".

RAZLOZI

Razrešenje sudije M.J, kako piše u spisima VSS-a, usledilo je "zbog izvršenog teškog disciplinskog prekršaja iz člana 90, stav 2 Zakona o sudijama, a u vezi sa članom 90, stav 1, alineja 18. istog zakona i u vezi sa tačkom 4, stav 1, alineja 4.1. i 4.3. i tačke 7, stav 1, alineja 7.1. Etičkog kodeksa.

U članu 90, stav 2 Zakona o sudijama doslovce piše: "Težak disciplinski prekršaj postoji ako je usled izvršenja disciplinskog prekršaja iz stava 1. ovog člana došlo do ozbiljnog poremećaja u vršenju sudske vlasti ili obavljanja radnih zadataka u sudu ili do teškog narušavanja ugleda i poverenja javnosti u sudstvo, a naročito zastarevanja predmeta zbog nesavesnog rada sudije i ako je nastupila veća šteta u imovini stranke u postupku, kao i u slučaju ponovljenog disciplinskog prekršaja".

Alineja 18 iz stava 1 odnosi se na "kršenje odredaba Etičkog kodeksa u većoj meri".

Kada je reč o odredbama Etičkog kodeksa sudija koje se navode, tačka 4 odnosi se na "dostojanstvo" sudija i u njoj piše: "Sudija je dužan da u obavljanju sudijske funkcije i u postupcima van suda razvija standarde ponašanja koji doprinose očuvanju ugleda i dostojanstva suda i sudija".

U alineji 4.1 piše: "Sudija mora da se uzdržava od nedoličnih postupaka, kao i od postupaka koji mogu narušiti poverenje javnosti u sud".

A u alineji 4.3: "Sudija, kao lice izloženo stalnom sudu javnosti, slobodno i svojevoljno, prihvata lična ograničenja, koja mu nameće sudijska funkcija".

Tačka 7 Etičkog kodeksa sudija propisuje da je "sudija je dužan da se u svakoj prilici pridržava Etičkog kodeksa", kao i da su "principi ovog kodeksa način života sudije".

- Sudija je dužan da u svakoj prilici ostavlja utisak besprekornog ponašanja - piše u alineji 7.1 tačke 7 Etičkog kodeksa sudija.

Najnovije vesti

Foto ilustracija UC Od petka skuplje cigarete »

Vranje - Nakon što je Vlada Srbije povećala akcize na cigarete za dinar i po, počele su spekulacije o tome kada će pušač...