EU daje 4.5 miliona za mikro i mala preduzeća

Razvojni program EU PRO, koji finansira Evropska unija sa 25 miliona evra, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, biće realizovan u naredne tri godine i doprineće razvoju 99 lokalnih samouprava u Srbiji.

Jedan deo programa odnosi se na podršku mikro i malim preduzećima i preduzetnicima.

Budžet Javnog poziva Programa EU PRO razvojnog programa, za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima, je 4.5 miliona evra.

Izbor korisnika će se vršiti u dve faze: evaluacijom i rangiranjem podnetih koncepata i projekata i evaluacijom razrađenih predloga projekata za projekte koji su pozitivno ocenjeni u prvoj fazi.

Rok za podnošenje popunjenog koncepta projekta je 6. jul 2018. godine na [email protected]

Najnovije vesti