Ekonomski fakultet u Bujanovcu poziva te na upis! VIDEO

Marketinški tekst

Ekonomski fakultet u Subotici raspisao je konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini, kako za matičan fakultet u Subotici, tako i za svoja isturena odeljenja u Bujanovcu i Novom Sadu.

Na fakultet u Subotici i u njegovim isturenim odeljenjima moći će da se upiše ukupno 792 studenta; 489 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 303 samofinansirajuća studenta.

Za samofinansirajuće studente svih studijskih programa školarina iznosi 96.000 dinara, a za studente strane državljane svih studijskih programa 1.900 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Pravo učešća na konkurs imaju osobe sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja.

Prijemni ispit polaže se iz dva od sledećih nastavnih predmeta, po izboru kandidata; 1 Osnovi ekonomije; 2. Poslovna ekonomija; 3. Matematika; 4. Filozofija sa logikom; 5. Informatika.

Pri podnošenju prijave kandidat je dužan da se opredeli za dva od navedenih pet predmeta.

Iz odabranih predmeta kandidat polaže prijemni ispit prema nastavnim programima i literaturi za srednju ekonomsku školu i gimnaziju.

Materijal za pripremu prijemnog ispita, odnosno zbirka zadataka u kojoj je sadržano 100 zadataka koja se mogu pojaviti na prijemnom ispitu po svakom predmetu polaganja, objavljena je na internet stranici fakulteta.

Prijemni ispit se polaže na osnovu Pravilnika o načinu polaganja prijemnog ispita i rangiranju kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija, koji je objavljen na internet stranici fakulteta.

Kandidat se opredeljuje za studijski program, navodeći u prijavi redosled studijskih programa po svom prioritetu.

Prijemni ispit se polaže u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Subotici kao i na Odeljenju fakulteta u Novom Sadu i Bujanovcu, po rasporedu koji će biti objavljen na internet strani i na oglasnoj tabli fakulteta.

Kandidati koji su, kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, osvojili prvo, drugo ili treće mesto na državnom takmičenju, u čijoj organizaciji učestvuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta iz kog se polaže prijemni ispit, isti ne polažu, već im se prijemni ispit, odnosno deo tog ispita vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Prilikom pristupanja polaganju prijemnog ispita obavezna je lična isprava (važeća lična karta ili pasoš) i konkursni list koji kandidat dobija prilikom prijave na konkurs.

KONKURSNI ROKOVI

U okviru prvog konkursnog roka prijavljivanje kandidata biće 24, 25. i 26. juna na Fakultetu u Subotici (od 8-14 časova), 24, 25. i 26. juna na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu (od 8-14 časova), te 24. i 25. juna na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu (od 8-14 časova). Polaganje prijemnog ispita je 1. jula na Fakultetu u Subotici i na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu, a 3. jula na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu. U Bujanovcu prijemni ispit se polaže od 10 časova. Objavljivanje preliminarnih rang listi biće 2. jula 2019. na Fakultetu u Subotici i Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu, a 3. jula na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu. Objavljivanje konačne rang liste je 9. jula na svim lokacijama fakulteta. Upis primljenih kandidata je predviđen za 10. i 11. jul od 9-14 časova (na svim lokacijama fakulteta). Informacije o drugom konkursnom roku i sve druge raspoložive informacije možete pogledati na OVOM LINKU.

Najnovije vesti