Dvadeset dve hiljade Vranjanaca nemaju osnovnu i srednju školu

Čak 3.182 stanovnika grada Vranja išli su u osnovnu školu, ali je nisu završili, a bez ikakvog osnovnog obrazovanja je još 731 Vranjanac, što u zbiru daje 3.913 ljudi.

Takođe, izveštaj Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da skoro četvrtina Vranjanaca nema završenu srednju školu - 17.707 građana, prenosi portal Slobodna reč.

Najviše ima onih sa srednjom školom – 32.729 građana (oko 45 odsto stanovnika), dok više obrazovanje ima svega 4.243 Vranjanca.

Svega 12 odsto stanovništva u Vranju ima visoko obrazovanje, njih 8.904.

Da čita i piše ne zna 560 ljudi iz Vranja.

Kada se radi o kompjuterskoj pismenosti, 28.510 Vranjanaca je kompjuterski pismeno, dok je 18.200 kompjuterski nepismeno.

U publikaciji Školska sprema, pismenost i kompjuterska pismenost, Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godini po pomenutim oblastima za stanovništvo Republike Srbije, prema stanju na dan 30. septembra 2022. godine.

Podaci u knjizi su prikazani po regionima, oblastima, opštinama i gradovima, prema administrativnoteritorijalnoj podeli Republike Srbije važećoj na dan 1. jula 2022. godine.

Komentari

Jel vam sad jasno zašto smo glasali za Mađare

Kako to . Pašenog moj, radnik higijenskog zavoda , ođe , u Vranju , jadan nebio , reka mi da su tamo pravnici i ekonomisti postali neki koji su se uspavali kao srednješkolci , a probudili se sa fakultetima . Jel to ušlo u taj , vaš registar ?

Najnovije vesti