Državni revizor: Dubioza ZC Vranje veća od milijardu dinara

Obaveze Zdravstvenog centra (ZC) Vranje iznose 835,6 miliona dinara, podračuni ustanove blokirani su od 11. maja 2016. na iznos od 268,1 milion, a u 2017. ustanova je iskazala deficit u poslovanju u iznosu od 2,7 miliona dinara, ključne su stavke Izveštaja Državne revizorske insitutcije (DRI) o reviziji i pravilnosti poslovanja ZC Vranje u 2017. godini.

U tom dokumentu se još navodi da je vranjski ZC "nepotpuno i netačno iskazao podatke u finansijskim izveštajima koji čine završni račun za 2017. godinu".

- Nepotpuno i netačno su iskazani podaci u iznosu od 247,4 miliona dinara, tako što je u "Bilansu stanja" ZC Vranje manje iskazao: obaveze u iznosu od 208,3 miliona dinara (zbog neiskazane glavnice duga, kamata, troškova sudskih sporova i faktura prema dobavljačima, kao i potraživanja od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) u iznosu od 10,1 milion dinara (za iznos ostvarenog prava zaposlenih za vreme privremene sprečenosti za rad preko 30 dana) - navodi se u izveštaju koji je potpisao generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Osnov za negativno mišljenje o finansijskim izveštajima, objašnjava se u izveštaju je taj da finansijski izveštaji ZC Vranje, kako se navodi, "nisu pripremljeni po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova, a ni sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem".

Osnov za negativno mišljenje državnog revizora o delu poslovanja ZC Vranje je i taj što ova zdravstvena ustanova nije evidentirala povećanje vrednosti zgrada i građevinskih objekata za iznos od 2,8 miliona dinara.

- NIje evidentirana ni oprema iz donacija u iznosu od 7,1 milion dinara, vanbilansna aktiva za iznos od 4,5 miliona (vozila dobijena na korišćenje), sitan inventar u iznosu od 2,3 miliona dinara (misli se na mobilne telefone koji nisu evidentirani u poslovnim knjigama, p.r), nematerijalnu imovinu u iznosu od milion dinara (neevidentiran računarski softver) - navodi se u izveštaju.

U tekstu se dodaje da je ZC Vranje "više iskazao stanje zgrada i građevinskih objekata za iznos od 10,9 miliona dinara, a manje iskazao građevinske objekte u pripremi za isti iznos, "jer je objekat novog Hirurškog bloka, koji se nalazi u fazi izgradnje, iskazao kao završenu investiciju".

- Više je iskazana i ispravka vrednosti poslovnih zgrada, jer je za objekat novog Hirurškog bloka koji se nalazi u fazi izgradnje obračunao ispravku vrednosti zgrada i građevinskih objekata u iznosu od 322.000 dinara - navodi se u izveštaju državnog revizora.

U izveštaju se dodaje da je revizija sprovedena "u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, Poslovnikom Državne revizorske institucije i Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI).

- Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnov za naše negativno mišljenje - kaže se u izveštaju DRI.

DEFICIT

- Skrećemo pažnju na Napomene broj 5.3.3. (Obaveze – konto 200000 i 5.1.2.2. Korišćenje usluga i roba – konto 420000) u kojima je navedeno da je Zdravstveni centar Vranje u budžetskoj 2017. godini iskazao deficit u iznosu od 2,7 miliona dinara.

Obaveze ZC iznose 835,6 miliona dinara, što čini 46 odsto ukupnih prihoda koje je ostvario u 2017. godini, odnosno 47 odsto prihoda koje je ostvario od transfera Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) u 2017. godini.

Podračuni Zdravstvenog centra Vranje blokirani su od 11. maja 2016. godine radi sprovođenja prinudne naplate u korist izvršnih poverilaca na iznos od 268,1 milion dinara.

U cilju ostvarivanja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu, a radi prevazilaženja prethodno navedenih problema, Vlada Republike Srbije donela je Zaključak (05 broj: 1554/2017) od 23. februara 2017. godine, kojim je saglasna, da izuzetno u 2017. godini RFZO asignacijom izmiruje obaveze zdravstvenih ustanova iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova kojima su blokirani podračuni, a koje su zaključile Ugovor sa RFZO - navodi se u izveštaju državnog revizora.

Najnovije vesti

Milan Makarić. Foto FK Radnik Makarić se vratio u Radnik »

Vranje - Napadač Milan Makarić, jedan od najboljih napadača lige do pretrprošle sezone, vratio se u surdulički Radnik, g...