Dijalog u Bujanovcu: Hitno potreban strateški dokument za mlade FOTO/VIDEO

Vranje - U Bujanovcu je organizovan dijalog mladih sa donosiocima odluka na lokalu, sa namerom da se razgovara o problemima omladinske populacije u ovoj opštini i ponude neki modeli za njihovo rešenje.

Programska direkorka udruženja Naš svet naša pravila (NSNP) iz Vranja Emilija Milenković rekla je da ta organizacija mladih primere dobre prakse koje je sprovela u Vranju, želi da predloži i opštini Bujanovac.

Dodala je da, pošto NSNP direktno radi sa mladima u Bujanovcu, to udruženje želi da „pomogne da se glas mladih bolje čuje“ u njihovoj sredini i da imaju aktivniju ulogu u procesu donošenja odluka koje se tiču mladih.

„Mi smo u Vranju 2021. godine učestvovali u donošenju Strategije za unapređenje položaja mladih za period 2021 – 2025, u saradnji sa lokalnom samoupravom, Kancelarijom za mlade i mladima u gradu.

Bilo nam je veoma važno da mladi mogu da učestvuju u procesu izrade te strategije i u tom smislu nudimo pomoć da i opština Bujanovac krene u donošenje takvog strateškog dokumenta“, rekla je Milenković.

U okviru te strategije, nadovezao se Đorđe Stojanović iz NSNP, potrebno je ostvariti neke mehanizme omladinske politike.

„Ovde već imamo Kancelariju za mlade, bilo bi dobro konstituisati funkcionalan Savet za mlade pri opštini, obezbediti omladinske prostore i teme vezane za potrebe mladih – mentalno zdravlje, bezbednost, i naravno doneti Strategiju za mlade“, rekaoje Stojanović.

Sali Salihi, šef kabineta predsednika opštine Bujanovac, podsetio je da je Bujanovac, prema proseku godina stanovništva, među najmlađima u Srbiji.

„Prosek starosti stanovništva je 31 godina i taj podatak nas čini specifičnim, zajedno sa susednim Preševom, Novim Pazarom, Sjenicom i još nekim opštinama.

Kada je reč o mladima, mi, kao i većina opština u Srbiji, imamo problem sa odlaskom mladih preko granice u potrazi za boljim životom.

Zato nam je cilj i možda je ova saradnja prilika da pokušamo da stvorimo neke uslove, prilike i neke strategije za mlade da ostanu ovde.

Generalno, nama je potrebna nova Strategija za mlade.

Želimo da sa koordinatorom Kancelarije za mlade krenemo u izradu tog strateškog dokumenta i da nam primer Vranja bude neka vodilja.

Bilo bi dobro da opština ima taj dokument i da se on sprovede.

Želimo da sačuvamo našu multietičnost, lokalno stanovništvo nema nikakve probleme između sebe, posebno mladi, problemi dolaze negde odozgo“, kazao je Salihi.

Tokom dijaloga, mladi iz udruženja Naš svet naša pravila predložili su donosiocima odluka u opštini Bujanovac obezbeđivanje omladinskog prostora – omladinskog centra i omladinskog kluba, po uzoru na Vranje koje već traga za rešenjem na ovom planu.

To bi bio prostor u kome bi mladi mogli da se okupljaju, da održavaju predavanja, seminare, treninge, da edukuju mlade o pokretanju sopstvenog biznisa i aktivnom traženju posla i organizuu edukacije za mlade o posledicama bolesti zavisnosti.

Salihi se složio sa ovim predlogom.

„Mladima je neophodan prostor, radićemo zajednički na tome da im ovaj predlog bude usvojen.

Problemi mladih uglavnom su svugde isti, tako da ćemo gledati da im to omogućimo“, rekao je Salihi.

Grupa mladih albanske i srpske nacionalnosti iz Bujanovca predložila je da se stvari malo ažuriraju i da se sa identifikacije problema, što se dešava već godinama, krene u realizaciju i sprovođenje rešenja u delo.

I.Đ.

Rad Vranje News-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Mladi i mediji za demokratski razvoj".

Najnovije vesti