Bujanovački sud podigao ažurnost u radu

Od 16.553 predmeta u Osnovnom sudu u Bujanovcu tokom 2019. godine rešeno je 12.688, a ukupni kvalitet rada na nivou suda iznosi 97,78 procenata.

Poređenja radi, u 2018. je "u radu" bilo 13.446 predmeta, od kojih je rešeno 8.664.

Na odluke suda u 2019. godini izjavljena je 841 žalba, na osnovu kojih su ukinute 184 odluke, preinačeno 98, delimično preinačeno ili ukinuto 88, a potvrđena 471 presuda, pišu Bujanovačke pozivajući se na zvaničnu statistiku suda.

"Savladavanje priliva" na nivou suda u svim materijama je 107,94 odsto.

U krivičnoj materiji "u radu" je bilo ukupno 448 predmeta, od čega su iz prethodnog peroda preneta 162, a primljeno novih 286.

Broj rešenih krivičnih predmeta je 333, pa je kvalitet na 84 odsto, dok je savladavanje priliva u ovoj materiji 116,43 procenata.

Tokom 2019. godine rađena su 1.434 predmeta građanskih parnica i rešeno je 755.

Najslabiji rezultat sud je ostvario u trećoj ključnoj materiji – radni sporovi, gde je savladavanje priliva na 57,29 odsto, dok je kvalitet 79,82 odsto.

U ovoj oblasti je rađen 671 predmet i rešeno je svega 228.

Bolji učinak je u sporovima iz porodičnog prava (razvodi, izdržavanje, poveravanje dece na čuvanje …) gde je rešen 151 predmet od 208 koliko je ukupno bilo u radu.

Bujanovački sud je za ostvarene rezultate u 2017. godini dobio visoko priznanje Vrhovnog kasacionog suda na savetovanju sudova Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Najnovije vesti