Stanković: Održavamo visoke standarde u kvalitetu rada Osnovnog suda VIDEO

Rezultati Osnovnog suda u Vranju su poslednjih godina veoma dobri iz razloga što sud poštuje kriterijume u radu koje je uspostavio Vrhovni kasacioni sud i što je ovaj sud, prema programima rešavanja starih predmeta, sveo ukupan broj predmeta na razumnu meru, izjavio je u sredu v.d. predsednika tog suda Stojadin Stanković.

On je na godišnjoj konferenciji za medije apostrofirao da je Osnovni sud "uspostavio autoritet u pravosuđu i kontinuitet u dobrim rezultatima".

- Dokaz u prilog tome je i priznanje koje smo dobili za rad u 2019. godini, a koje je samo potvrda kontinuiranih rezultata i dobrog rada svih u sudu - naglasio je Stanković.

Sumirajući statističke pokazatelje Stanković je rekao da je godinu 2019. sud započeo sa 18.676 predmeta i tokom godine primio još 20.378 novih, odnosno da je ukupno "u radu" bilo 39.063 predmeta.

- Rešili smo 24.647 predmeta, a ostalo je nerešeno 14.416.

Najveći je napredak postignut u izvršnoj materiji gde smo sa više od 50.000 predmeta pre nekoliko godina tu brojku sveli na oko 7.500.

Za ukupne rezultate koje smo postigli u oktobru 2019. godine, na godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji, dobili smo priznanje Vrhovnog kasacionog suda "za doprinos na unapređenju efikasnosti i razvoju sudskog sistema Republike Srbije" - naglasio je Stanković.

BROJKE

Od 27 predviđenih u Osnovnom sudu u Vranju trenutno su popunjena 23 sudijska mesta. Četiri mesta upražnjena su po osnovu odlaska sudija u penziju.

- Do kraja 2020. godine još četvoro sudija otići če u penziju, tako da ćemo ostati na brojci 20. Verujem da će se jedan broj sudijskih mesta popuniti, ali ne verujem da će se popuniti ukupan broj od 27 jer je u izvršenju smanjen obim posla prelaskom određenog broja predmeta kod javnih izvršitelja. Ali, o tome će u svakom slučaju odlučivati Visoki savet sudstva - rekao je Stanković.

U sudu radi 12 sudijskih pomoćnika. Sud ukupno ima 82 zaposlena.

Sud je lane prosečno po sudiji imao 626,8 predmeta u radu.

Ukupno je podneto 3.115 žalbi na sudske odluke.

Kada je reč o kvalitetu rada sudija, potvrđeno je 2.268 presuda, što daje procenat od 72,81 odsto potvrđenih.

Preinačeno je 280 odluka (8,99 odsto), a ukinuto od strane višeg suda 393 ili 12,62 odsto.

Ukupni kvalitet na nivou suda je 97,20 odsto.

D. Dimić

REZULTATI PO MATERIJAMA

Krivična materija - Ukupno u radu 739 predmeta, u 2019. rešen 481. Procenat ukinutih odluka 20,36.

Parnična materija - Predmeta sa oznakom "P" (klasična parnica) bilo je ukupno 6.769, rešeno je 3.627. Procenat ukinutih odluka u odnosu na broj izjavljenih žalbi je 19,4 odsto.

Izvršna materija - Predmeta sa oznakom "I" bilo je 6.471, rešeno 2.706. U materiji "Iv" bilo je 6.358, a rešeno je 2.233, a u materiji "Ii" od 4.353 rešeno je 4.088.

Najnovije vesti