Borba protiv korupcije samo na papiru (VIDEO, FOTO)

Predsednica Etičkog saveta Društva tužilaca Srbije Lidija Komlen Nikolić izjavila je u Vranju da dok god u Srbiji stvari funkcionišu po principu „dva pravnika, a osamnaest pravničkih mišljenja“, naše pravosuđe i borba protiv korupcije, neće krenuti uzlaznom linijom.

- Svaka nova vlast ima svoju viziju kako treba da izgleda pravosuđe. Samo u poslednjih petnaestak godina moje drage kolege iz tužilaštava su šest, sedam puta birane.

Posle svega, kad uzmu nešto da rade, mnogi od njih sebi postave pitanje – „da li ću ja, ako radim po zakonu, imati ovaj svoj posao sutra“ – rekla je Nikolićeva, govoreći na okruglom stolu „Javna potrošnja u Srbiji – građani i pravosudne institucije u vrtlogu političke korupcije“, koji je održan u zgradi Okružnog načelstva u Vranju.

Ona je podsetila na to da su „izvršioci krivičnih dela često ljudi koji su najuticajniji u društvu, koji imaju najviše novca“. To saznanje, dodala je, pojačava egzistencijalni strah koji već egzistira među tužiocima zbog čestih reizbora i nesigurnosti za radna mesta.

- Oni vide koliki uticaj imaju ljudi iz sveta kriminala, nisu to samo političari. Onda, tužilac u Vranju, ili bilo kom drugom mestu u Srbiji, mora da vodi računa o mnogim drugim stvarima, a ne samo o zakonu prema kome bi jedino trebalo da se upravlja u svom radu - kazala je Nikolićeva.

Miodrag Bjeletić iz Beogradske otvorene škole istakao je da je korupcija u javnim rashodima dostupna najmoćnijima, onima koji upravljaju budžetima.

- Posle proklamovane navodne strategije za borbu proitiv korupcije, posebno one u javnim rashodima, na tom planu se ništa nije desilo. Ističe pet godina tzv. strategije države, a nema nikakve najave da će biti doneta nova. Nema javne rasprave, nema tela koje se bavi problemima korupcije – naveo je Bjeletić.

Agencija za borbu protiv korupcije, dodao je, „pretvara se da je mrtva“.

- I ništa se ne dešava po pitanju kreiranja dokumenta za koji bismo mogli da se uhvatimo u narednom petogodišnjem periodu, što smatram važnim jer pregovaramo o poglavlju 23, čiji je jedan od najbitnijih elemenata borba protiv korupcije - rekao je Bjeletić.

Koordinator Topličkog centra za ljudska prava Dragan Dobrašinović kazao je otvoreno da je „za visok stepen korupcije u državi najodgovornija izvršna vlast, koja sudi i presuđuje“ u svim oblastima života.

- Korupcija je vidljiva svuda u državnim organima, u pravosuđu, zdravstvu, školstvu, a najvidljivija je u oblasti javnih rashoda.

Tu su i krupni problemi u procersuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije, posebno one visoke, političke – rekao je Dobrašinović.

Na skupu je govorio i ekonomista Miroslav Prokopijević iz Instituta za evropske studije, o čemu je portal Vranje News već ranije izvestio.

Najnovije vesti