Šabić započeo obuku za predstavnike javne vlasti u Vranju

U sali Skupštine grada Vranja počela je dvodnevna obuka o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravu na zaštitu podatka o ličnosti.

Obuku za predstavnike organa javne vlasti organizuje Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

- Cilj obuke je da građani i zaposleni u organima javne vlasti, civilnom sektoru, medijima i različitim organizacijama i institucijama steknu nova, odnosno nadograde postojeća znanja o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Kao i o pravu na zaštiti podataka o ličnosti, te da se upoznaju sa radom institucije Poverenika za informacije od javnog značaja - navedeno je u pozovu za obuku.

Učesnici će tokom obuke biti u prilici da razgovaraju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti, kao sa zaposlenima u službi Poverenika i da se kroz praktične primere upoznaju sa primenom ovih zakona.

Najnovije vesti