Zoran S. Nikolić

Masovni lapot

26.03.2020
Tekst je izvorno objavljen u dnevnom listu "Danas". Usamljenost, naročita odvojenost od sveta, samoizolacija, to su okolnosti u kojima se piše, koje pisac sam stvara, bira, međutim – kako bi rekao moj otac – volim i ja pasulj, ali samo kada mogu da biram. Tako, iako sam u pooštrenoj samoizolaciji, u egzilu već desetak godina, iako se naizgled ništa ne menja u mojoj rutini, ova nametnuta ograničenja me u potpunosti dekoncentrišu i navode da razmišljam o analogijama. Na sreću, usledio je poziv izdavača sa prvim danom vanrednog stanja i već sam poslao jedan od završenih rukopisa i to mi...