Zoran Radovanović

Plašenje naroda rakom

22.06.2022
Tekst je izvorno objavljen na portalu Nova.rs Ogromna većina građana Srbije čvrsto veruje da nas kosi rak tempom nezapamćenim u našoj i svetskoj istoriji. Tu iluziju gradila je grupa neodgovornih i ostrašćenih ljudi, ali im je u sluđivanju naroda zdušno pomoglo nekoliko nesavesnih lekara. Jedan od njih objasnio je kako maligni tumori krvotvornih organa nastaju 5-10, a solidni tumori 10-20 godina posle zračenja, pa je nacrtao grafikone u kojima učestalost raka krvi u Srbiji navodno okomito skače 2006. godine, a za sve oblike raka takav, u nauci nezabeležen skok biva ponovljen 2013. godine,...

Dve godine promašaja

22.03.2022
Tekst je izvorno objavljen na nova.rs Prema kredibilnim uporednim podacima, od početka aprila 2020. do kraja januara 2022. u Srbiji je umrlo 53.540 osoba iznad očekivanih vrednosti. Sledstveno, sa "viškom smrtnosti" od osam na hiljadu nalazimo se na sramnom drugom mestu u svetu, odmah iza Bugarske. Procena uspeha bilo koje akcije, pa i protivepidemijske borbe, meri se prema postignutim rezultatima. Tako posmatrano, Srbija je katastrofalno loše prošla u sprečavanju i suzbijanju kovida 19 tokom prethodne dve godine. Prema kredibilnim uporednim podacima, od početka aprila 2020. do...

Umemo li da brojimo

02.09.2021
Tekst je izvorno objavljen na Nova.rs U drugi pandemijski septembar Srbija zvanično ulazi sa manje od 7.300 umrlih od kovida 19. To je znatno lošije od zemalja koje su se bolje branile od nastale pošasti, ali je još uvek rezultat s kojim bismo mogli da izađemo pred EU bez osećanja nelagodnosti. Jedini problem je što su naši podaci drsko i bezočno krivotvoreni. Sam ministar zdravlja je priznao da se vlast držala principa: jednog umrlog pišem, a 3-4 krijem, te da stvarni broj umrlih od kovida 19 u prošloj godini nije bio 3.250, već 10.356, što znači preko tri puta veći. Kako su...

Spas od korone je u masovnoj imunizaciji

16.08.2021
Tekst je izvorno objavljen na Nova.rs. Suočeni smo sa novim naletom kovida 19. I ovog puta smo nedovoljno pripremljeni za taj susret. Još gore je što ga dočekujemo puni negativnog naboja, od malodušnosti, preko sumnjičavosti, do izraženog besa, uz naglašeno kritičan ili čak odbojan stav prema zdravstvenim vlastima, još davno svojim (ne)činjenjem lišenim preko potrebnog autoriteta. Peti talas je neizbežan, ali njegove razmere zavise od obavljenih priprema. Bitne su opšte mere (fizička razdvojenost, maska, ograničenja u pogledu okupljanja) i vakcinacija. Nabrojane i druge opšte mere...

Kolektivni imunitet nije taraba

03.01.2021
Tekst je izvorno objavljen u dnevnom listu Danas. Malo je jednostavnijih i za narodno zdravlje važnijih, a istovremeno svesno ili nesvesno pogrešnije shvatanih pojmova nego što je to kolektivni imunitet. Neki stručnjaci radije koriste termin kolektivna zaštićenost, a naši antivakcinaši, u svojoj karikaturalnoj superiornosti zasnovanoj na skučenim saznajnim potencijalima, opredeljuju se za sintagmu imunitet krda. Njihova poruka je da nisu marva, ni ovce, te da odbijaju da se poslušno podvrgavaju „špricanju“. Pritom grubo izvrću činjenice kako bi, navodno, pokazali da vakcine nisu...

Pred treći talas korone

11.10.2020
Tekst je izvorno objavljen na veb portalu dnevnog lista Danas. I najlakomislenijem optimisti postalo je jasno da novi virus korona neće spontano nestati, već će, bar za dogledno vreme, opstajati kao nerazdvojni deo naše životne zajednice. Njegova budućnost je da u daljoj perspektivi postane uzrok endemo-epidemijske zaraze pretežno sezonskog tipa, što znači da će se održavati sporadičnim pojavljivanjem i epidemijama manjih ili osrednjih (ali ne i dramatičnih) razmera, mahom u hladnim mesecima. Do uspostavljanja takve dinamične ravnoteže između ovog virusa i čoveka deli nas još po neki...

Samokritika i kritika kriznog štaba

08.09.2020
Vranje/Beograd - Krajem protekle sedmice, bez vidljivog povoda, na pres konferenciji su se iz Kriznog štaba (KŠ) čuli oštri samokritični tonovi. Citirajmo sve tri tom prilikom izrečene samooptužbe, uz argumente zbog kojih ih smatramo neosnovanima. 1) “Istorijska greška ostaje na nama to što smo mislili da se sa gašenjem vanrednog stanja gasi i epidemija”. Vanredno stanje je prestalo 6. maja, kada je novootkrivenih građana pozitivnih na kovid 19 zvanično bilo 114 (stvarni broj je bio mnogo veći). Svakom iole obrazovanom laiku, a ne samo lekaru, jasno je da stotinak rezervoara zaraze...

Struka odstupila pred diktatom politike

23.06.2020
Tekst je izvorno objavljen u dnevnom listu Danas. Kao i obično kada su izlazili u javnost, članovi Kriznog štaba imali su različite stavove i povodom strategije borbe protiv COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja. Jedan je još tada, početkom maja, otvoreno najavio politiku spontanog tihog prokužavanja, drugi je primetio da nije lepo da se to obznani, ali se implicitno složio sa svojim kolegom, pod uslovom da se tome pristupi selektivno (što može da se pravda), a ostali su izbegavali da se izjasne. Na teško branjivom položaju dokazivanja posvećenosti Kriznog štaba svom poslu ostao...

Zašto smo prošli najgore u regionu

22.05.2020
Tekst je izvorno objavljen u dnevnom listu Danas. Od dr Kona i Kriznog štaba javnost je juče očekivala odgovor na bar dva ključna pitanja – kako ne mogu da se slože da li su potrebne maske i kako pravdaju kontroverznu odluku o jednostranom otvaranju granica. No, pozabavimo se pokrenutom temom. Nesporna je tvrdnja dr Kona da bi bez preduzimanja mera broj žrtava kovida 19 u Srbiji bio mnogo veći od zvanično evidentiranih skoro 250. Isto zapažanje važi za ceo svet. Valja, međutim, uočiti da smo prošli najgore u regionu: imali smo najrigoroznije mere, a najvišu stopu obolevanja. Ta...