Zoran Radovanović

Kolektivni imunitet nije taraba

03.01.2021
Tekst je izvorno objavljen u dnevnom listu Danas. Malo je jednostavnijih i za narodno zdravlje važnijih, a istovremeno svesno ili nesvesno pogrešnije shvatanih pojmova nego što je to kolektivni imunitet. Neki stručnjaci radije koriste termin kolektivna zaštićenost, a naši antivakcinaši, u svojoj karikaturalnoj superiornosti zasnovanoj na skučenim saznajnim potencijalima, opredeljuju se za sintagmu imunitet krda. Njihova poruka je da nisu marva, ni ovce, te da odbijaju da se poslušno podvrgavaju „špricanju“. Pritom grubo izvrću činjenice kako bi, navodno, pokazali da vakcine nisu...

Pred treći talas korone

11.10.2020
Tekst je izvorno objavljen na veb portalu dnevnog lista Danas. I najlakomislenijem optimisti postalo je jasno da novi virus korona neće spontano nestati, već će, bar za dogledno vreme, opstajati kao nerazdvojni deo naše životne zajednice. Njegova budućnost je da u daljoj perspektivi postane uzrok endemo-epidemijske zaraze pretežno sezonskog tipa, što znači da će se održavati sporadičnim pojavljivanjem i epidemijama manjih ili osrednjih (ali ne i dramatičnih) razmera, mahom u hladnim mesecima. Do uspostavljanja takve dinamične ravnoteže između ovog virusa i čoveka deli nas još po neki...

Samokritika i kritika kriznog štaba

08.09.2020
Vranje/Beograd - Krajem protekle sedmice, bez vidljivog povoda, na pres konferenciji su se iz Kriznog štaba (KŠ) čuli oštri samokritični tonovi. Citirajmo sve tri tom prilikom izrečene samooptužbe, uz argumente zbog kojih ih smatramo neosnovanima. 1) “Istorijska greška ostaje na nama to što smo mislili da se sa gašenjem vanrednog stanja gasi i epidemija”. Vanredno stanje je prestalo 6. maja, kada je novootkrivenih građana pozitivnih na kovid 19 zvanično bilo 114 (stvarni broj je bio mnogo veći). Svakom iole obrazovanom laiku, a ne samo lekaru, jasno je da stotinak rezervoara zaraze...

Struka odstupila pred diktatom politike

23.06.2020
Tekst je izvorno objavljen u dnevnom listu Danas. Kao i obično kada su izlazili u javnost, članovi Kriznog štaba imali su različite stavove i povodom strategije borbe protiv COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja. Jedan je još tada, početkom maja, otvoreno najavio politiku spontanog tihog prokužavanja, drugi je primetio da nije lepo da se to obznani, ali se implicitno složio sa svojim kolegom, pod uslovom da se tome pristupi selektivno (što može da se pravda), a ostali su izbegavali da se izjasne. Na teško branjivom položaju dokazivanja posvećenosti Kriznog štaba svom poslu ostao...

Zašto smo prošli najgore u regionu

22.05.2020
Tekst je izvorno objavljen u dnevnom listu Danas. Od dr Kona i Kriznog štaba javnost je juče očekivala odgovor na bar dva ključna pitanja – kako ne mogu da se slože da li su potrebne maske i kako pravdaju kontroverznu odluku o jednostranom otvaranju granica. No, pozabavimo se pokrenutom temom. Nesporna je tvrdnja dr Kona da bi bez preduzimanja mera broj žrtava kovida 19 u Srbiji bio mnogo veći od zvanično evidentiranih skoro 250. Isto zapažanje važi za ceo svet. Valja, međutim, uočiti da smo prošli najgore u regionu: imali smo najrigoroznije mere, a najvišu stopu obolevanja. Ta...