Zlatko Minić

Odlučni udar na razum

08.11.2018
Država je tri godine najavljivala početak rada posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije. Ređali su se naslovi: „Udar na korupciju“, „50 srpskih nesalomivih“, „Novi udar na korupciju i privredni kriminal na svim nivoima“, „Deset nesalomivih protiv korupcije“, „Pregrupisanje tužilaštva pred napad na korupciju“, „Korupciji u Srbiji bačena rukavica u lice“. Usvojeni su strategija, nacrt zakona se „kiselio“ dve godine, konačno je usvojen u martu 2017, a primena je počela 1. marta 2018. Zakon je doneo neke važne i kvalitetne pomake napred – kroz svojevrsnu centralizaciju gonjenja...