Vladimir Gligorov

Tri zablude

11.03.2020
Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku. Evropska ekonomska zajednica, pa potom Evropska unija uticale su na diktatorske ili autokratske režime, desne ili leve (da ne ulazim u detaljnije karakterizacije) na taj način što su nudile proces evropeizacije. Ne u tom smislu da su te zemlje tek postajale evropske, jer su one naravno to bile i u geografskom i u istorijskom smislu, već tako što bi u integraciji videle način da se demokratski stabilizuju. Da ostave po strani eventualne teritorijalne sporove i unutrašnje etničke nesuglasice. Uopšteno govoreći, zemlje koje su se...

Odustajanje od prvog načela

25.03.2019
„Balkan je nešto drugo, tamo sve može“, često misle čak i eksperti. Osnovna načela politike u Evropi, na primer, ne važe na Balkanu. Stoga tamo pogađanja oko teritorije nisu samo moguć, već i odgovarajući način rešavanja međudržavnih sporova. Prvo načelo međunarodne politike, međutim, glasi da se teritorijalno pitanje ne poteže ako se želi izbeći nasilan sukob. U suprotnom, animoziteti ne samo da mogu porasti, već se rizikuje opšta balkanizacija. Ovaj termin, balkanizacija, skovan je kako bi se na primeru Balkana ilustrovao smisao tog prvog načela, tačnije njegovog narušavanja...