Vladimir Gligorov

This is the way

21.12.2020
Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku. Možda ima smisla razjasniti neke pojmove koji su u čestoj upotrebi. Tako da je ovo što sledi neka vrsta pojmovnika. Kraj istorije Ako političku istoriju posmatramo kao proces pronalaska dobre vladavine, onda je istorija traganja završena jer je liberalno demokratski postupak rešavanja političkih problema bolji i efikasniji od svih alternativnih, a posebno od autoritarnih režima. Ostaje problem uređenja međunarodnih odnosa, pa tako i postojani izvor neprijateljstva među državama i nacijama. Pored toga, kako su prednosti liberalno demokratskog...

Tri zablude

11.03.2020
Tekst je izvorno objavljen na Peščaniku. Evropska ekonomska zajednica, pa potom Evropska unija uticale su na diktatorske ili autokratske režime, desne ili leve (da ne ulazim u detaljnije karakterizacije) na taj način što su nudile proces evropeizacije. Ne u tom smislu da su te zemlje tek postajale evropske, jer su one naravno to bile i u geografskom i u istorijskom smislu, već tako što bi u integraciji videle način da se demokratski stabilizuju. Da ostave po strani eventualne teritorijalne sporove i unutrašnje etničke nesuglasice. Uopšteno govoreći, zemlje koje su se...

Odustajanje od prvog načela

25.03.2019
„Balkan je nešto drugo, tamo sve može“, često misle čak i eksperti. Osnovna načela politike u Evropi, na primer, ne važe na Balkanu. Stoga tamo pogađanja oko teritorije nisu samo moguć, već i odgovarajući način rešavanja međudržavnih sporova. Prvo načelo međunarodne politike, međutim, glasi da se teritorijalno pitanje ne poteže ako se želi izbeći nasilan sukob. U suprotnom, animoziteti ne samo da mogu porasti, već se rizikuje opšta balkanizacija. Ovaj termin, balkanizacija, skovan je kako bi se na primeru Balkana ilustrovao smisao tog prvog načela, tačnije njegovog narušavanja...